Historiska personer

Sorterat på förnamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Namn

Titel/yrke

Levde

Karin Månsdotter Svensk drottning 1550-1612
Karl Bernadotte Prins 1861-1951
Karl Marx Författare 1818-1883
Karl August av Augustenborg Kronprins 1768-1810
Karl Filip Vasa Prins 1601-1622
Karl Fredrik av Holstein-Gottorp Prins 1700-1739
Karl I av England Engelsk kung 1600-1649
Karl II av England Engelsk kung 1630-1685
Karl IX av Frankrike Fransk kung 1550-1574
Karl IX Vasa Svensk kung 1550-1611
Karl X Gustav av Pfalz - Zweibrücken Svensk kung 1622-1660
Karl XI av Pfalz - Zweibrücken Svensk kung 1655-1697
Karl XII av Pfalz - Zweibrücken Svensk kung 1682-1718
Karl XIII av Holstein-Gottorp Svensk kung 1748-1818
Karl XIV Johan Bernadotte Svensk kung 1763-1844
Karl XV Bernadotte Svensk kung 1826-1872
Karolina Widerström Läkare 1856-1949
Katarina av Braganza Engelsk drottning 1638-1705
Katarina Jagellonica Svensk drottning 1526-1583
Katarina av Medici Fransk drottning 1519-1589
Katarina av Sachsen-Lauenburg Svensk drottning 1513-1535
Katarina Stenbock Svensk drottning 1535-1621
Katarina Vasa Prinsessa 1539-1610
Katarina Vasa Grevinna 1584-1638
Katarina II av Anhalt-Zerbst Rysk kejsarinna 1729-1796
Kirsten Munk Grevinna 1598-1658
Klas Fleming Överståthållare 1592-1644
Klas Fleming Landshövding 1649-1685
Klas Fredric Horn (af Åminne) Konspiratör 1763-1823
Klas Kristersson Horn (af Åminne) Fältherre 152(0)-1566
Konrad Tektor Mördare 1838-1876
Konstantia av Habsburg-Steiermark Polsk drottning 1588-1631
Kristian II av Danmark Dansk kung 1481-1559
Kristian III av Danmark Dansk kung 1503-1559
Kristian IV avDanmark Dansk kung 1577-1648
Kristian IX av Danmark Dansk kung 1818-1906
Kristian V av Danmark Dansk kung 1646-1699
Kristian VI av Danmark Dansk kung 1699-1746
Kristian VII av Danmark Dansk kung 1749-1808
Kristian VIII av Danmark Dansk kung 1786-1848
Kristian X av Danmark Dansk kung 1870-1947
Kristina av Holstein-Gottorp Svensk drottning 1573-1625
Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) Adelsdam 1494-1559
Kristina av Sachsen Dansk drottning 1461-1521
Kristina Vasa Svensk drottning 1626-1689
Kristina Magdalena av Pfalz-Zweibrücken Markgrevinna 1616-1660