Freden i Kardis 1661Fred efter: Karl X Gustavs ryska krig (1656 - 1661)
Svensk regent: Karl XI (5 ½ år) (hans förmyndarregering)
Utländsk regent: Alexej Michailovitj (32 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: mars - 21 juni 1661

Fakta
Den 21 juni 1661 slöts freden i Kardis på godset Kardis i Lais socken i norra Livland (nu Estland) som därmed avslutade Karl X Gustavs ryska krig som då pågått i drygt fem år. Ryssland var angripare och Sveriges krigsmål var egentligen bara att avvärja det ryska anfallet. För Sveriges del slöts freden av Karl XI:s förmyndarregering eftersom kungen själv vid den här tiden bara var 5 ½ år gammal.

Fredsvillkor med Ryssland
* Freden som ingicks vid Stolbova 1617 skall bekräftas
* Ryssarna skall lämna de svenska områden som de har ockuperat
* En gränsreglering skall genomföras under kommande år
* Samtliga fångar skall friges utan lösen
* De fångar som så önskar får lov att stanna på den tillfångatagandes sida
* Freden skall bekräftas varje gång något av länderna byter regent
* Ostörd handel skall råda mellan länderna

Kommentar
Några av de svenska förhandlarna var hovrådet Gustaf Carlsson Banér (32), assistensrådet i Estland Anders Wallvik, sekreteraren Karl von Berner samt riksråd Bengt Horn (37).

Markören pekar ut var Kardis ligger. Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

Inlagd 2008-06-16 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 19
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg