Freden i Åbo 1743Fred efter: Hattarnas ryska krig (1741 - 1743)
Svensk regent: Fredrik I (67 år)
Utländsk regent: Elisabeth (33 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: februari - 7 augusti 1743
 
Fakta
Söndagen den 7 augusti 1743 slöts freden i Åbo, Finland, mellan Sverige och Ryssland och dess regent kejsarinnan Elisabeth. Freden satte stopp för hattarnas ryska krig som pågått i drygt två år. Sverige var angripare i kriget och krigsmålen var att ta tillbaka de områden som man förlorade i freden i Nystad tjugotvå år tidigare.

Den 16 juni 1743 slöts en preliminärfred med Ryssland där kravet var att Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp (33) skall väljas till svensk kung efter att Fredrik I (67) avlidit. Kravet fastslogs efter sju dagar och åtta år senare blev Adolf Fredrik svensk kung.

Hattarnas ryska krig anses vara ett stort fiasko - den svenska armén var dåligt rustad och illa förberedd. De som fick bära skulden för det svenska nederlaget var generalen Charles Emil Lewenhaupt (52) och generallöjtnant Henrik Magnus von Buddenbrock (58) som bägge avrättades för sitt misslyckande.

Fredsvillkor
* Sverige skall lämna ifrån sig Kymmenegårds län till den västligaste grenen av
   Kymmene älv och Nyslott med angränsande område av Savolax, öster om
   sjön Saimen
* Adolf Fredrik skall bli svensk kung efter Fredrik I

Kommentar
Svenska ombud i Åbo var riksrådet Herman Cedercreutz (59) och Eric Matthias von Nolcken (49).
 


Markören pekar ut var Åbo ligger.
Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

<< Tillbaka till indexsidan
Källa:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 -
Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 7
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 27


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19