Freden i Kiel 1814Fred efter: Andra Napoleonkriget (1813 - 1814)
Svensk regent: Karl XIV Johan (50 år)
Utländsk regent: Fredrik VI av Oldenburg (45 år) (Danmark)
Fredsavtal slöts: 14 januari 1814
 
Fakta
Fredagen den 14 januari 1814 slöts freden i Kiel mellan Sverige och Danmark vilket för Sveriges del avslutade det fjorton månader långa kriget som i Sverige kallas för "andra Napoleonkriget", enbart för att det var andra gången som Sverige gick med i Napoleonkriget som pågått sedan 1803 ute i Europa. Svenska krigsmål var att erövra Norge och bidra till Napoleons fall.

Fredvillkor
* Danmark skall för all framtid avsäga sig sina krav på Norge som fortsättningsvis
   skall tillhöra Sverige
* Danmark skall så snabbt som möjligt sluta fred med Ryssland och Preussen
* Danmark skall ställa en 10.000 man stark armé till Karl XIV Johans tjänst för strid
   mot Frankrike
* Norges befolkning skall få ha kvar sina lagar, friheter, rättigheter och privilegier
* Sverige skall ta över en del av den danska statsskulden i proportion till Norges
   folkmängd och tillgångar
* Sverige förbinder sig att i den kommande allmänna freden medverka till att Danmark
   får lämplig ersättning för förlusten av Norge
* Samtidigt som svenska trupper rycker in i Norge och befästningarna där skall
   nordarmén lämna Schleswig och Holstein
* Svenska Pommern och Rügen skal utrymmas av svenskarna när svenska trupper
   intagit fästningarna Fredrikshall, Kongsvinger, Fredriksstad och Akershus
* Båda länderna skall frige sina krigsfångar, oavsett om antalet inte balanserar
* Sverige skall avstå från kravet på ersättning för skepp och laster som tagits av
   danska kapare efter freden i Jönköping
* En handelstraktat skall omedelbart slutas mellan Sverige och Danmark

Kommentar
Karl XIV Johan lovar i ett hemligt tillägg att betala en miljon riksdaler för att rusta de trupper som danskarna enligt fredsfördraget skall ställa till hans tjänst.
 


Markören pekar ut var Kiel ligger.
Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

<< Tillbaka till indexsidan
Källa:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 -
Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19