Polens regenter från 1501 - 1795

Listan innehåller Polens regenter från 1501 till 1795, därefter delades Polen upp mellan Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. Klicka på bilderna för att läsa om personen.
Jagellonska ätten
Alexander

1461-1506
Polsk kung 1501-1506
Storhertig av Litauen 1492-1506

Äktenskap:
Helena av Moskva 1495
Helena av Moskva
1476-1513

Sigismund I

1467-1548
Polsk kung 1506-1548
Storhertig av Litauen 1505-1548

I polen "Zygmunt" "den gamle"

Äktenskap:
Barbara Zápolya 1512
Bona Sforza 1518
Bona Sforza

1494-1557

Sigismund II August

1520-1572
Polsk kung 1548-1572
Storhertig av Litauen 1548-

Äktenskap:
Elisabet av Österrike 1543
Barbara Radziwill 1547
Katarina av Österrike 1553
Elisabet av Österrike

1526-1545
Valda kungar
Henry III

1551-1589
Polsk kung 1573-1574
Fransk kung 1574-1589
(i Sverige "Henrik III")

Äktenskap:
Louise av Lorraine 1575

Anna Jagiellon

1523-1596
Polsk drottning 1575-1586

Dotter till Sigismund I. Regerade från 1576 tillsamman med sin man Stefan Batory.
Stefan Batory

1533-1586

Sigismund III

1566-1632
Polsk kung 1587-1632.
Svensk kung 1592-1599

Äktenskap:
Anna av Habsburg-Steiermark 1592
Konstantia av Habsburg-Steiermark 1605
Konstantia

1588-1631

Vladislav IV

1595-1648
Polsk kung 1632-1648.
Rysk tsar 1610-1613
Svensk kronprins

Äktenskap:
Cecilia Renata av Österrike 1637
Marie Louise Gonzaga 1645
Marie Louise

1611-1667

Johan II Kasimir

1609-1672
Polsk kung 1648-1668
(abdikerade)

Äktenskap
:
Marie Louise Gonzaga 1649
Marie Louise

1611-1667

Michał Korybut

1640-1673
Polsk kung 1669-1673
Abdikerade 1668

Äktenskap:
Elenora av Österrike 1670
Elenora av Österrike

1653-1697

Jan III

1629-1696
Polsk kung 1674-1696
(i sv. Johan III)
Marie Casimire Louise d'Arguien (1641-1716)

August II

1670-1733
Polsk kung 1697-1706
(1:a gången) (Abdikerade)

Kurfurste i Sachsen 1694-1733 med namn Frederick Augustus I
Kallades "August den starke"

Stanislaus I

1677-1766
Polsk kung 1704-1709
(1:a gången) (emigrerade)

Hertig av Lorraine 1737-1766
Catherine Opalinska

1680-1747

August II

1670-1733
Polsk kung 1709-1733
(2:a gången)

Kurfurste i Sachsen 1694-1733 med namn Frederick Augustus I
Kallades "August den starke"

Stanislaus

1677-1766
Polsk kung 1733-1736
(2:a gången) (abdikerade)

Hertig av Lorraine 1737-1766
Catherine Opalinska

1680-1747

August III

1696-1763
Polsk kung 1734-1763
Kurfurste i Sachsen 1733-1763

Son till "August den starke"
Marie Josepha
(1699-1757)

Stanislaus II August

1732-1798
Polsk kung 1764-1795

Sista kungen i Polen (abdikerade)
(Stanislaw)
Elzbieta Szydlowska
(1748-1810)