Polens regenter från 1501 - 1795

Listan innehåller Polens regenter från 1501 till 1795, därefter delades Polen upp mellan Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. Klicka på bilderna för att läsa om personen.
Jagellonska ätten
Alexander

Jagiellon
1461-1506
Polsk kung 1501-1506
Storhertig av Litauen 1492-1506
Helena

Sigismund I

Stary
1467-1548
Polsk kung 1506-1548
Storhertig av Litauen 1505-1548

I polen "Zygmunt" "den gamle"
Katarzyna Telniczanka
Barbara Zapolya
Bona Sforza

Sigismund II

August
1520-1572
Polsk kung 1548-1572
Storhertig av Litauen 1548-

Gift 4 gånger
Barbara Gizycka
Valda kungar
Henry III av

Valois-Angoulęme

1551-1589
Polsk kung 1573-1574
Fransk kung 1574-1589
(i Sverige "Henrik III")
Inte gift...ännu

Anna

Jagiellon
1523-1596
Polsk drottning 1575-1586

Dotter till Sigismund I. Regerade från 1576 tillsamman med sin man Stefan Batory.
Stefan

Batory
1533-1586

Sigismund III

Vasa

1566-1632
Polsk kung 1587-1632.
Svensk kung 1592-1599


Gift 1592 med Anna av Habsburg-Steiermark

Gift 1605 med »
Konstantia av

Habsburg-Steiermark

1588-1631

Vladislav IV

Vasa

1595-1648
Polsk kung 1632-1648.
Rysk tsar 1610-1613
Svensk kronprins

(Ladislaus)
Cecilia Renata av Habsburg

Louise Marie Gonzaga-Nevers

Johan II Kasimir

Vasa

1609-1672
Polsk kung 1648-1668
(abdikerade)
Louise Marie Gonzaga-Nevers

Michail Korybut

Wisniowiecki
1640-1673
Polsk kung 1669-1673
Abdikerade 1668.
Elenora Maria Józefa

Jan III

Sobieski
1629-1696
Polsk kung 1674-1696
(i sv. Johan III)
Marie Casimire Louise d'Arguien (1641-1716)

August II

Mocny

1670-1733
Polsk kung 1697-1706
(1:a gången) (Abdikerade)

Kurfurste i Sachsen 1694-1733 med namn Frederick Augustus I
Kallades "August den starke"


Stanislaus I

Leszczynski

1677-1766
Polsk kung 1704-1709
(1:a gången) (emigrerade)

Hertig av Lorraine 1737-1766
Catherine

Opalinska
1680-1747

August II

Mocny

1670-1733
Polsk kung 1709-1733
(2:a gången)

Kurfurste i Sachsen 1694-1733 med namn Frederick Augustus I
Kallades "August den starke"


Stanislaus

Leszczynski

1677-1766
Polsk kung 1733-1736
(2:a gången) (abdikerade)

Hertig av Lorraine 1737-1766
Catherine

Opalinska
1680-1747

August III

av Sachsen
1696-1763
Polsk kung 1734-1763
Kurfurste i Sachsen 1733-1763

Son till "August den starke"
Marie Josepha (1699-1757)

Stanislaus II August

Poniatowski
1732-1798
Polsk kung 1764-1795

Sista kungen i Polen (abdikerade)
(Stanislaw)
Elzbieta Szydlowska (1748-1810)