Preussens regenter 1701-1918

Preussiska monarkin uppstod då kurfursten Fredrik III av Brandenburg 1701 ändrade sin titel till "Konung i Preussen" och antog namnet Fredrik I. Från 1871 var de preussiska kungarna även kejsare i kejsardömet Tyskland.
Huset/ätten Hohenzollern
Fredrik I

1657-1713
Kung 1701-1713
Gift 1: Elisabeth Henrietta
av Hessen-Kassel
Gift 3: Sophia Louise av Mecklenburg
Sophia Charlotte

1668-1705

Fredrik Vilhelm I

1688-1740
Kung 1713-1740
(Frederick William I)
Sophia Dorothea

1687-1757

Fredrik II

1712-1786
Kung 1740-1786
"Fredrik den store"
Elisabeth Christine

1715-1797

Fredrik Vilhelm II

1744-1797
Kung 1786-1797
(Frederick William II)
Gift 4 gånger

Fredrik Vilhelm III

1770-1840
Kung 1797-1840
(Frederick William III)
Louise

1776-1810

Fredrik Vilhelm IV

1795-1861
Kung 1840-1861
(Frederick William IV)
Elisabeth

1801-1873

Vilhelm I

1797-1888
Kung 1861-1888
Tysk kejsare
(William I)
Augusta

1811-1890

Fredrik III

1831-1888
Kung 9/3 - 15/6 1888
Tysk kejsare
Victoria

1840-1901

Vilhelm II

1859-1941
Kung 1888-1918
Tysk kejsare
(William II)
Augusta Victoria

1858-1921