Gustav II Adolf:s mynt

Levde: 1594-1632
Regerade: 1611-1632

Utgivna mynt 1611-1632

1624 började de första mynten i koppar att präglas, vilket skedde i Nyköping. Stora ansträngningar gjordes för att skapa ett svenskt kopparmonopol, och när priserna på koppar började sjunka försökte man hålla uppe kopparpriserna genom att minska exporten och istället sälja kopparen på hemmamarknaden. Adelsmännen uppmuntrades att lägga koppartak på sina slott och Gustav II Adolf tog beslutet att börja tillverka kopparmynt.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

Riksdaler från 1632

4 mark från 1615

1 öre från 1623 (Kalmar)

Klipping 2 öre från 1626

Klipping 1 öre från 1626

1 öre från 1629 (Säter)

½ öre från 1627 (Arboga)

Fyrk från 1627 (Arboga)

Taler från 1632 (Augsburg)

GULDMYNT
16 mark
10 mark (klipping)
5 mark (klipping)

SILVERMYNT
3 riksdaler (praktmynt)
2 riksdaler (praktmynt)
1½ riksdaler (praktmynt)
1 riksdaler
½ riksdaler
20 mark
8 mark
4 mark
2 mark
1 mark
½ mark
2 öre
1 öre
½ öre

KOPPARMYNT
2 öre (klipping)
1 öre (klipping)
½ öre (klipping)
Fyrk (klipping)
1 öre (rundmynt)
½ öre (rundmynt)
1 fyrk (rundmynt)

Källor:
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Bilder från Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB
www.home.neab.net
Riksbank.se
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23