Fredrik I:s mynt

Levde: 1676-1751
Regerade: 1720-1751

Utgivna mynt 1720-1751

År 1725 var 1 daler = 4 mark = 32 öre. En huspiga fick omkring 40 daler kopparmynt i månaden. För 24 öre kopparmynt kunde man få en kanna dubbelt gott öl, och för 30 daler kopparmynt kunde man köpa en hel ko, och för 15 daler kopparmynt fick man en tunna råg.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

1 riksdaler från 1721

1 riksdaler från 1727, dubbelporträtt

½ riksdaler från 1736. FRIDERICVS.D.G.REX.SVECIAE "Gud mitt hopp" (G.Z)

Plåtmynt, 4 daler från 1724

Plåtmynt, 2 daler från 1733

10 öre från 1739

5 öre från 1747

2 öre från 1750

1 öre från 1732

1 öre från 1737
GULDMYNT
1 dukat
½ dukat
1/4 dukat

PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt

SILVERMYNT
2 riksdaler
1½ riksdaler
1 riksdaler
2/3 riksdaler
½ riksdaler
1/4 riksdaler
4 mark
2 mark
1 mark
10 öre
5 öre
1 öre

KOPPARMYNT
2 öre silvermynt
1 öre silvermynt
½ öre silvermynt
1 öre kopparmynt
Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23