Karl XIII:s mynt

Levde: 1748-1818
Regerade: 1809-1818

Utgivna mynt 1809-1818

1815 var 1 riksdaler specie = 2 riksdaler banco. En okdräng fick 45 riksdaler riksgäld i årslön inklusive bostad och kost. Ett par militärstövlar kostade 36 riksdaler riksgäld.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

En dukat från 1813

En riksdaler från 1817

1/3 riksdaler från 1814

1/12 riksdaler från 1811

1/24 riksdaler från 1814

1/3 riksdaler från 1809. Kastmynt vid kröningen. "Folkets väl min högsta lag"

1/3 riksdaler från 1813. Kastmynt vid änkedrottning Sofia Magdalenas begravning. "Älskad och sörjd av svea folk"

1/3 riksdaler från 1818. Kastmynt från Karl XIII:s begravning. "Nedlagda för den högstes thron - den 5 febr. 1818"

1/3 riksdaler från 1818. Kastmynt vid Hedvig Elisabet Charlottas begravning. "Svears sorg ökad - d·20·jun·1818"

1/12 skilling från 1812

1 skilling från 1817

GULDMYNT
1 dukat

SILVERMYNT
1 riksdaler
1/3 riksdaler
1/6 riksdaler
1/12 riksdaler
1/24 riksdaler

KOPPARMYNT
1 skilling
½ skilling
1/4 skilling
1/12 skilling

Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23