Karl XIV Johan:s mynt

Levde: 1763-1844
Regerade: 1818-1844

Utgivna mynt 1818-1844

1835 fick Sverige sina första sedlar av modernt utseende: liggande format, klichétryckta på färgat papper och smyckade med figurer och ornament. Varje sedel har de tre olika riksdalerbeloppen angivna, vilket skiljer dem från dagens sedlar.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

4 dukater från 1838

Dukat från 1839

Riksdaler från 1821, jubileum

Riksdaler från 1826

1/6 riksdaler från 1819

½ riksdaler specie från 1833

1/4 riksdaler specie från 1833

1/8 riksdaler specie från 1833

1/12 riksdaler specie från 1832

1/3 riksdaler från 1818.
Kastmynt vid kungens kröning

1 skilling från 1832

2 skilling banco från 1840

1 skilling banco från 1840

GULDMYNT
4 dukater
2 dukater
1 dukat

SILVERMYNT
1 riksdaler
1/3 riksdaler
1/6 riksdaler
1 riksdaler specie
½ riksdaler specie
1/4 riksdaler specie
1/8 riksdaler specie
1/12 riksdaler specie
1/16 riksdaler specie

KOPPARMYNT
1 skilling
½ skilling
1/4 skilling
1/6 skilling
1/12 skilling
2 skilling banco
1 skilling banco
2/3 skilling banco
1/3 skilling banco
1/6 skilling banco

Utgivna sedlar:Här visas några av de sedlar som kom ut under Karl XIV Johan's regeringstid

2 riksdaler Banco från 1836 (Sveriges Rikes Ständers Bank)
Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
http://www.riksbank.se/
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23