Karl XV:s mynt

Levde: 1826-1872
Regerade: 1859-1872

Utgivna mynt 1859-1872

Dukater upphörde att präglas 1868 och istället började man prägla Caroliner som myntades åren 1868-1872. Namnet Carolin kommer från kunganamnet Carl. År 1865 tjänade en stadsläkare i Stockholm 700 riksdaler riksmynt i månaden medan en kronofogde i Västernorrland kunde få 3 000 om året. 1 par galoscher kostade 1 rdr 50 öre rmt och kvinnorna kunde köpa krinoliner från 5 rdr rmt. Att besöka livrustkammaren kostade 25 öre rmt i inträde.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

Carolin/10 francs från 1868

4 riksdaler riksmynt från 1863

2 riksdaler riksmynt från 1871

1 riksdaler riksmynt från 1871

25 öre från 1867

10 öre från 1864

5 öre från 1865

2 öre från 1871

GULDMYNT
1 dukat
1 carolin – 10 francs

SILVERMYNT
4 riksdaler riksmynt
2 riksdaler riksmynt
1 riksdaler riksmynt
50 öre
25 öre
10 öre

BRONSMYNT
5 öre
2 öre
1 öre
½ öre

Utgivna sedlar:Här visas några av de sedlar som kom ut under Karl XV's regeringstid

Tio riksdaler riksmynt från 1868 (Götheborgs Enskilda Bank)

Fem riksdaler riksmynt från 1868 (Götheborgs Enskilda Bank)

En riksdaler riksmynt från 1862 (Sweriges Rikes Ständers Bank)
Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
http://www.ne.se/
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23