Johan III:s mynt

Levde: 1537-1592
Regerade: 1568-1592

Utgivna mynt 1568-1592

Under slutet av Johan III:s regering försämrades det svenska myntets värde både snabbt och kraftigt. Penningvärdet föll katastrofalt genom att man tillsatte stora mängder koppar till silvret för att på så sätt få ut mera pengar av samma mängd ädelmetall. Självfallet ville alla ha mer betalt i det usla myntet. Därav den extrema inflationen.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

1 daler silvermynt från 1573

4 öre (½ mark) från 1575

2 öre silvermynt från 1575

1 öre silvermynt från 1575

½ öre silvermynt från 1580

½ öre från 1569

Klipping 4 mark år 1575

Klipping 2 mark från 1571

Klipping 8 öre från 1591

GULDMYNT
1 ungersk gyllen
1 krongyllen
48 mark
24 mark
12 mark
6 mark
3 mark

SILVERMYNT
4 daler (4 riksdaler)
3 daler (3 riksdaler)
2 daler (2 riksdaler)
1 daler (1 riksdaler)
½ daler (½ riksdaler)
1/4 daler (1/4 riksdaler)
1/8 daler (1/8 riksdaler)
3 mark
2 mark
1 mark
4 öre (½ mark)
2 öre
1 öre
½ öre
1 fyrk
1 örtug
2 penningar
8 mark (klipping)
4 mark (klipping)
2 mark (klipping)
1 mark (klipping)
8 öre (klipping)
4 öre (klipping)
Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
http://www.riksbank.se/
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23