Historiska personer

Sorterat på efternamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö

Namn

Titel/yrke

Levde

Sachsen - Johan Georg I av Kurfurste 1585-1656
Sachsen - Kristina av Dansk drottning 1461-1521
Sachsen-Lauenburg - Katarina av Svensk drottning 1513-1535
Sahlgren - Niclas Grundare 1701-1776
Sandberg - Johan Gustaf Porträttmålare 1782-1854
Sandels - Johan August Fältmarskalk 1764-1831
Saxe-Coburg-Gotha - Albert av Drottninggemål 1819-1861
Saxe-Coburg-Gotha - Maud av Norsk drottning 1869-1938
Saxe-Meiningen - Adelaide av Engelsk drottning 1792-1849
Scharff - Paulus Kyrkoherde 1661-1743
Scheele - Carl Wilhelm Kemist 1742-1786
Scheffer - Carl Fredrik Riksråd 1715-1786
Scheffer - Ulrik Riksråd 1716-1799
Schröder - Georg Engelhard Porträttmålare 1685-1750
Schröderheim - Elis Landshövding 1747-1795
Schubert - Franz Kompositör 1797-1828
Serenius - Jakob Biskop 1700-1776
Sergel - Johan Tobias Bildhuggare 1740-1814
Seymour - Jane Engelsk drottning 1509-1537
Shakespeare - William Dramatiker 1564-1616
Silfverstolpe - Malla Kulturbärare 1782-1861
Sinclair - Malcolm Major 1690-1739
Skottland - Jakob IV av Skotsk kung 1473-1513
Skottland - Jakob V av Skotsk kung 1512-1542
Skytte - Johan Ståthållare 1577-1645
Spanien - Filip II av Spansk kung 1527-1598
Sparre - Carl Överståthållare 1723-1791
Sparre - Erik Riksråd 1550-1600
Sparre - Johan Riksråd 1551-1599
Spegel - Haquin Ärkebiskop 1645-1714
Sprengtporten - Göran Magnus General 1740-1819
Sprengtporten - Jacob Magnus Generallöjtnant 1727-1786
Stagnelius - Erik Johan Skald 1793-1823
Stedingk - Curt Bogislaus Fältmarskalk 1746-1837
Stenbock - Gustaf Otto Riksamiral 1614-1685
Stenbock - Katarina Svensk drottning 1535-1621
Stenbock - Magnus Fältmarskalk 1664-1717
Stewart/Stuart - Maria I Skotsk drottning 1542-1587
Stiernhielm - Georg Filosof 1598-1672
Storbritannien - Anna av Engelsk drottning 1665-1714
Storbritannien - Edvard VII av Engelsk kung 1841-1910
Storbritannien - George I av Engelsk kung 1660-1727
Storbritannien - George II av Engelsk kung 1683-1760
Storbritannien - George III av Engelsk kung 1738-1820
Storbritannien - George IV av Engelsk kung 1762-1830
Storbritannien - George V av Engelsk kung 1865-1936
Storbritannien - Vilhelm IV av Engelsk kung 1765-1837
Strindberg - August Författare 1849-1912
Struensee - Johann Friedrich Läkare 1737-1772
Stuart - Carl Magnus Generalguvernör 1650-1705
Stuart - Henry Drottninggemål 1545-1567
Sture - Erik Svantesson Hovjunkare 1546-1567
Sture - Nils Svantesson Militär 1543-1567
Sture - Svante Nilsson Riksföreståndare 146(0)-1512
Sture - Svante Stensson Riksråd 1517-1567
Sture d.y. - Sten Riksföreståndare 1493-1520
Sture d.ä. - Sten Riksföreståndare 144(0)-1503
Svedberg - Jesper Biskop 1653-1735
Sverdrup - Otto Neumann Upptäcktsresande 1854-1930
Swebilius - Olof Ärkebiskop 1624-1700
Swedenborg - Emanuel Uppfinnare 1688-1772
Swift - Jonathan Författare 1667-1745