Historiska personer

Sorterat på efternamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö

Namn

Titel/yrke

Levde

Wachtmeister - Axel Fältmarskalk 1643-1699
Wachtmeister - Hans Riksråd 1641-1714
Wagner - Richard Kompositör 1813-1883
Walewska - Maria Grevinna 1786-1817
Wallenberg - André Oscar Grundare 1816-1886
Wallenstein - Albrecht Fältherre 1583-1634
Wallin - Johan Olof Ärkebiskop 1779-1839
Warg - Cajsa Författare 1703-1769
Wargentin - Pehr Vilhelm Astronom 1717-1783
Wasaborg - Gustav Gustavsson af Guvernör 1616-1653
Wedel-Jarlsberg - Herman Länsgreve 1779-1840
Widerström - Karolina Läkare 1856-1949
Wilde - Oscar Författare 1854-1900
Wolsey - Thomas Kardinal 147(5)-1530
Wrangel - Carl Gustaf Överbefälhavare 1613-1676
Wrangel - Herman Fältmarskalk 158(4)-1643
Wrede - Fabian Landshövding 1641-1712