Ulrika Eleonora d.ä. av OldenburgLevde: 1656 - 1693  (36 år)
Titel:    Dansk prinsessa och Svensk drottning 1680-1693 (13 år)

Ulrika Eleonora d.ä. - målad av Jacques D' Agar
 Ulrika Eleonora av Oldenburg föddes i  Köpenhamn den 11 september 1656 som dotter till Dansk-Norska kungen  Fredrik III och  Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg. Ulrika var syster till den danska kungen  Kristian V

När hon var nitton år gammal (1675) framförde svenske kungen Karl XI, genom ambassadören Nils Brahe, sitt frieri till henne. Detta mottogs med glädje av hennes mor, men inte av hennes bror, den dåvarande danske kungen Kristian V, som dröjde med att ge ett bestämt svar, och efter krigsutbrottet mot Sverige samma år, måste så beslutet vänta tillsvidare. Ulrika själv ansåg dock att förlovningen var bestämd, och hon tackade därför nej till alla andra friare.

Under kriget mot Sverige visade hon, genom sin godhet och välvilja mot de svenska fångarna, att hon stod det svenska folket nära.
När fredsunderhandlingarna hölls i Lund 1679, återupptogs därför frågan om äktenskapliga förbindelser mellan den svenske kungen och Ulrika. Följden blev att den 29 september 1679 undertecknades överenskommelsen av danska och svenska sändebud, och själva giftemålskontraktet undertecknades av Karl XI den 6 februari 1680. Den 4 maj 1680 landsteg hon i Helsingborg och två dagar senare firades bröllopet på Skottorps slott i Halland, med endast ett fåtal närvarande. Hon kröntes till svensk drottning i Stockholm den 25 november samma år.

Redan vid bröllopet visade Karl sin nyblivna hustru en uppenbar likgiltighet, och detta blev sedan hans sätt att uppträda mot henne för all framtid, trots att han värderade hennes goda egenskaper som gudsfruktan, vänliga sinnelag och välgörenhet. De fick med tiden barnen:
1) Hedvig Sofia av Pfalz-Zweibrücken 1681-1708
2) Karl XII av Pfalz-Zweibrücken 1682-1718
3) Gustav av Pfalz-Zweibrücken 1683-1685 (död 2 år)
4) Ulrik av Pfalz-Zweibrücken 1684-1685 (död 1 år)
5) Fredrik av Pfalz-Zweibrücken 1685-1685 (död samma år)
6) Karl Gustav av Pfalz-Zweibrücken 1686-1686 (död samma år)
7) Ulrika Eleonora d.y. (1688-1741)

Genom sin klokhet och mildhet vann hon allas hjärtan. Hon hade medlidande med dem som alltför hårt drabbats av reduktionen, och hon hjälpte även andra "vanliga" fattiga. Vid Karlberg uppfördes på hennes bekostnad ett barnhus, och hon stiftade även det så kallade Drottninghuset i Stockholm, där en mängd fattiga kvinnor på sina äldre dagar kunde få underhåll och tak över huvudet.

Redan från de första åren av sitt äktenskap hade hennes hälsa varit svag och vacklande och efter 1690 ökades hennes krämpor än mer, och den 26 juli 1693 dog hon på Karlberg, 36 år och 10 månader gammal, uppriktigt sörjd av sin man, som nu i varma ordalag erkände hennes värde.
Porträttet av Ulrika Eleonora är målat av Jacques D' Agar (1640-1715).
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2007-05-24