Fabian Wrede

Titel:
Landshövding i Viborg, lantmarskalk
Levde:
1641 - 1712  (71 år)
Fabian Wrede - Målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Historia:

Fabian Wrede föddes på Peipola gård i Finland (som då tillhörde Sverige) 20 mars 1641 som son till kaptenlöjtnanten och friherren Kasper Wrede och friherrinnan Sofia Taube.

Han började sin bana som kammarherre, utnämndes 1675 till landshövding i Viborgs län och insattes till ledamot i stora kommissionen vid riksdagen 1680.

Han visade en ovanlig duglighet och drift vid reduktionens verkställande inom sitt län och utnämndes till följd av detta av Karl XI till lantmarskalk vid 1682 års riksdag.

Efter Klas Flemings död 1685, blev han chef för de båda reduktionsverken samt utnämndes också till kungligt råd.

Två år senare blev han president i Kammar- och Kommerskollegierna, där han visade sig vara en duktig finansman och där han jobbade för att höja Sveriges handel och näringsliv. 1687 upphöjdes han i grevligt stånd.
Av Karl XI blev han också 1697 insatt i förmyndarstyrelsen som skulle regera Sverige under Karl XII:s omyndiga år, men han skildes också tillsvidare från sitt presidentsämbete och fick i stället se över flottans ärenden. På dessa anordningar gjordes snart ett slut genom Karl XII:s myndighetsförklaring vid 1697 års riksdag.
Han kom aldrig i något förtrognare förhållande till Karl XII, men sedan kriget brutit ut föll det på hans lott att sköta finanserna och under stor nöd skaffa fram de medel som kriget krävde. 1711 befriades han från kammar- och finansärendena, men behöll presidentskapet i Kommerskollegium.

Han avled i Stockholm natten till den 6 december 1712, 71 år gammal.
Svenska akademien lät 1854 slå en minnespeng över honom. Porträttet av Fabian är målat av David Klöcker Ehrenstrahl.

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2004-11-22
Källor