Axel GyllenkrokLevde: 1665 - 1730  (65 år)
Titel:    Landshövding, ingenjörofficer och generallöjtnant

Axel Gyllenkrok
 Axel Gyllenkrok föddes i Åbo  (som då tillhörde Sverige) den 18 augusti 1665 som son till häradshövdingen Anders Krook (adlad Gyllenkrok) och Maria Mums.

Han började sin bana med fältväbelgrad vid livgardet, och 1668 befordrades han till fänrik, 1693 till löjtnant och tre år senare till kapten.

Han deltog i övergången över Düna 1701 och kort därpå i slaget vid Riga, där han blev lätt skadad. Efter detta blev han generalkvartermästarelöjtnant, och omedelbart därefter till major vid livgardet.
Efter att ha deltagit i flera farliga slag i Polska kriget, utnämndes han 1706 till överstelöjtnant och året därpå till överste och generalkvartersmästare.

Efter slaget vid Poltava räddade han sig tillsammans med kungen, Karl XII, till Bender, men sändes därifrån till polska gränsen för att hålla landet öppet för kungen, som tänkte välja den vägen för sin resa från Turkiet. Vid Carnovitz blev han dock omringad och fängslad och förd till Moskva, och sedan vidare till Vosresenski. När han kom ut från sitt fångläger 1722 och kom hem till Sverige igen utnämndes han bland annat till generallöjtnants namn, heder och värdighet och 1723 till landshövding i Göteborg och Bohuslän. Samma år gifte han sig med Maria Hegardt.
Fyra år senare upphöjdes han till friherrligt stånd.
Han var en utmärkt ingenjörofficer och som sådan var han högt skattad av Karl XII. Han dog i Skåne den 17 september 1730, 65 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-24 | Uppdaterad 2004-11-04