Axel Gyllenkrok

Titel:
Landshövding, ingenjörofficer och generallöjtnant
Adel/ätt:
Friherrliga ätten Gyllenkrok nr 195. Friherrlig 1727
Levde:
1664 - 1730 (65 år)
Axel Gyllenkrok

Historia:

Axel Gyllenkrok föddes i Åbo (som då tillhörde Sverige) den 2 augusti 1664 som son till häradshövdingen Anders Krook (adlad Gyllenkrok) och Maria Mums.

Han började sin bana med fältväbelgrad vid livgardet, och 1668 befordrades han till fänrik, 1693 till löjtnant och tre år senare till kapten.

Han deltog i övergången över Düna 1701 och kort därpå i slaget vid Riga, där han blev lätt skadad. Efter detta blev han generalkvartermästarelöjtnant, och omedelbart därefter till major vid livgardet.
Efter att ha deltagit i flera farliga slag i Polska kriget, utnämndes han 1706 till överstelöjtnant och året därpå till överste och generalkvartersmästare.

Efter slaget vid Poltava räddade han sig tillsammans med kungen, Karl XII, till Bender, men sändes därifrån till polska gränsen för att hålla landet öppet för kungen, som tänkte välja den vägen för sin resa från Turkiet. Vid Carnovitz blev han dock omringad och fängslad och förd till Moskva, och sedan vidare till Vosresenski. När han kom ut från sitt fångläger 1722 och kom hem till Sverige igen utnämndes han bland annat till generallöjtnants namn, heder och värdighet och 1723 till landshövding i Göteborg och Bohuslän. Samma år gifte han sig med Maria Hegardt.
Fyra år senare upphöjdes han till friherrligt stånd.
Han var en utmärkt ingenjörofficer och som sådan var han högt skattad av Karl XII. Han dog i Skåne den 17 september 1730, 65 år gammal.

Källor
Inlagd 2004-10-24 | Uppdaterad 2017-10-25