Carl Gustaf Armfeldt d.ä.Levde: 1666 - 1736  (69 år)
Titel:    General 1735

Carl Gustaf Armfeldt
 Carl Gustaf Armfeldt föddes i  Ingermanland (som då tillhörde Sverige) den 9 november 1666 som son till överstelöjtnant  Gustaf Armfelt och  Anna Elisabeth Brakel.

Sjutton år gammal började han som korpral vid Nylands kavalleri. Två år senare (1685) lämnade han denna tjänst och reste till Frankrike för att där praktiskt studera krigaryrket. Han blev kvar där i tolv år och under den tiden gick han från enkel soldat till kaptens grad. Han deltog med heder i en mängd strider och belägringar och visade vid flera tillfällen oförskräckt mod och kallblodighet. Vid det stora nordiska krigets (1700-1721) utbrott anställdes han 1701 som generaladjutant vid finska armén där han snart avancerade till överste för Nylands infanteri.

Han deltog och utmärkte sig i kriget, bland annat i Helsingfors 1713 och Storkyro 1714. Vid femtiett års ålder (1717) utnämndes han till generallöjtnant och fick befälet över den 7500 man starka armé som på Karl XII order följande år skulle gå in i Norge och försöka inta Trondheim och rensa Tröndelag från fientliga styrkor. Företaget misslyckades dock, dels på grund av de norska böndernas tappra motstånd, och dels till följd av bristen på livsmedel och av det kalla vädret – och även för att Armfeldt inte riskerade att storma den välbemannade staden. Härens underhåll började svikta rejält och Karl XII:s upplagda plan på försörjning hemifrån fungerade inte. Manskapet led brist på mat, och skor och strumpor var utslitna. Många soldater rymde från krigstjänsten och flera gjorde myteri. Den 28 december 1718 fick Armfeldt höra att kungen blivit skjuten och han fick order att återvända till Sverige. Under den sex mil långa marschen hem över fjällen den 1–4 januari 1719 drabbades hans armé av en fasansfull storm. Karolinerna gick vilse i snöyran, och kylan gjorde att tusentals soldater frös ihjäl och endast omkring 870 kom hem igen - till stor del gamla härdade finnar. Många blev handikappade på grund av förfrysningar.

År 1719 utnämndes Armfeldt till landshövding i Viborgs län men han tillträdde dock aldrig detta ämbete. Sextiofem år gammal blev han friherre och fyra år senare infanterigeneral. Gift sedan 1700 med Lovisa Aminoff. Carl Gustaf Armfeldt dog på sin gård Isnäs i Finland den 24 oktober 1736, två veckor innan han skulle fylla 70 år.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-26 | Uppdaterad 2005-07-31