Anders af HåkanssonLevde: 1749 - 1813  (63 år)
Titel:    Landshöving och friherre

Anders af Håkansson
 Anders af Håkansson föddes den 23 oktober 1749 i Blekinge som son till bonden och riksdagsmannen  Olof Håkansson och Brigitta Katarina Timell. 

Han studerade i Lund och tog juridisk examen 1767 som auskultant i Göta hovrätt.

1771 gifte han sig med Anna Katarina Fehrman, och samma år blev han häradshövding i Blekinge läns östra domsaga samt erhöll 1788 lagmans namn, heder och värdighet. Samma år utnämndes han till justitieborgmästare i Karlskrona, och valdes också till stadens representant i borgarståndet vid 1789 års riksdag och insattes i det hemliga utskottet.

Han visade sig vara ett villigt verktyg för Gustav III:s envåldsplaner, vilket gjorde att han blev allmännt hatad av oppositionen.
Vid kungens resa till Spaa 1791 insattes han i den t.f. regeringen.
Efter Gustav III:s död 1792, blev han avsatt från sina uppdrag men insattes i dem igen av Gustav IV Adolf, som år 1800 gjorde honom till landshövding i Blekinge och 1801 förlänade honom adlig värdighet under namnet af Håkansson.

"Han var oförskräckt och i besittning av en utmärkt talegåva, hade en ljus blick för ärendenas uppfattning och reda i deras framställning. Hans huvudfel var en för stor ärelystnad och kanske en för stark känsla av sitt eget värde"
Han dog den 10 april 1813 i stockholm, 63 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-03 | Uppdaterad 2005-01-13