Carl Otto Mörner

Titel:
Överste, landshövding, "kungamakare"
Adel/ätt:
Friherrliga ätten nr 62 (60) - Mörner af Morlanda. Friherrlig 1674. Introducerad 1675
Levde:
1781 - 1868 (87 år)
Carl Otto Mörner af Morlanda

Historia:

Carl Otto Mörner föddes 22 maj 1781 i Uppsala som son till landshövdingen och friherre Carl Clas Mörner och Margareta Elisabeth von Post.

1796 utnämndes han till fänrik vid Upplands regemente, och under en exercis en gång där väckte han Gustav IV Adolfs intresse, och han fick då möjligheten att be om en tjänst. Han bad då om att få fri tillgång till föreläsningarna på Karlberg och efter detta gå i fransk tjänst. Båda önskningarna fick han så 1803 åkte han till Frankrike.

1810 gifte han sig med Sofia Emerentia av Wetterstedt.

1810 när tronföljaren Karl August plötsligt avled genom en olycka, började svenskarna att leta efter en ny svensk tronföljare.
Carl som då var i Frankrike började på eget bevåg att verka för att en av Napoleons generaler skulle bli svensk tronföljare, och började därför att uppvakta marskalk Jean Baptiste Bernadotte för detta endamål.
Regeringen var först emot detta men då bland annat armén gillade detta och även Bernadotte själv började att verka för saken ändrades regeringens åsikt.

Efter detta blev han kallad för "kungamakaren"

1811 utnämndes han till kapten i armén och till kronprinsens adjutant, blev major 1813, överstelötjnant 1817 och överste 1818.
1824 tjänstgjorde han som vice landshövding i Jämtland och 1829 valdes han till tullinspektör vid Blockhusudden i Stockholm.

1831 gifte han sig med Katarina Charlotta Styrlander och 1848 gifte han sig med Anna Gustafva Sofia Sunius.

Han dog 17 augusti 1868 i Vaxholm, 87 år gammal.

Källor

Inlagd 2004-11-03 | Uppdaterad 2017-10-25