Erik Gustav GeijerLevde: 1783 - 1847  (64 år)
Titel:    Skald, tonsättare och historieprofessor

Erik Gustaf Geijer
 Erik Gustav Geijer föddes den 12 januari 1783 på Ransäters bruk i Värmland som son till Bengt Gustaf Geijer och Ulrika Magdalena Geisler.

Som tolvåring (1795) gick han i Karlstads skola, blev student 1799 i Uppsala, filosofidoktor 1806, docent i historia 1810 och ordinarie professor 1817 vid tjugofyra års ålder. Som 20-åring fick han Svenska Akademiens stora pris för sin Äreminne över Sten Sture d.ä. Åren 1809-1810 tillbringade han i England och 1816 gifte han sig med Anna Elisabeth Lilljebjörn.

Med ett äreminne över Sten Sture d.ä. vann han vid tjugo års ålder Svenska akademiens stora pris och fäste därmed vid sig stora förhoppningar.

Under en resa till England, som var av stor betydelse för hans utveckling, utnämndes han till docent i historia (år 1810) och ingick följande året i Götiska förbundet, i vars verksamhet han ivrigt deltog.

I början av 1816 höll han föreläsningar över svenska historien, som besöktes av ett för den tiden stort antal åhörare, bland dem den tyska författarinnan Amalia v. Helvig som då vistades i Uppsala. Hon gjorde ett djupt intryck på honom och väckte hans sinne för konstens skönhet. Han hämtade ämnen till sin diktning från forntiden och skrev de berömda dikterna Vikingen och Odalbonden, och i folkvisestil skrev han Den lille kolargossen. Han var även tonsättare. Han satte melodier till många av sina smådikter.

År 1817 blev han professor i historia och ansågs såsom universitetets främste man på sin tid. Som professor vid Uppsala universitet skrev han Svenska folkets historia och blev genom detta också en berömd historieskrivare.

År 1821 blev han med anledning av den filosofiska skriften »Thorild» utsatt för en tryckfrihetsprocess, som hade kunnat medföra landsförvisning, i det att vissa åsikter, som han uttalat om dogmerna, ansågs innebära förnekelse av den rena evangeliska läran. Till allmän glädje i hela landet - men främst i Uppsala - frikändes han emellertid. 1838 gav han ut första numret av tidskriften "Litteraturbladet".
Han dog den 23 april 1847 i Stockholm, 64 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-05 | Uppdaterad 2005-04-02