Lars Johan HiertaLevde: 1801 - 1872  (71 år)
Titel:    Filosofidoktor, notarie, publicist och Aftonbladets grundare

Lars Johan Hierta
 Lars Johan Hierta föddes den 23 januari 1801 i Uppsala som son till akademiräntmästaren  Carl Didrik Hierta och  Hedvig Johanna Schméer. Ännu inte fyllda fjorton tog han studentexamen och var vid 
tjugo års ålder redan filosofidoktor och juris kandidat – och även föräldralös.

Han tjänstgjorde i bergskollegium fram till år 1825, då han utnämndes till ordinarie notarie. Under samma tid tjänstgjorde han även en kortare tid vid protokollet i hovrätten och i kommersekollegium och hos justitiekanslären. Åren 1828-1830 var han notarie hos ridderskapet och adeln. 1829 grundade han Hiertas bokförlag.

Det Hierta dock är mest berömd för är som grundare av Aftonbladet. Efter att ha köpt ett gammalt tryckeri i Gamla stan kom det första numret av tidningen ut den 6 december 1830. Första numret av AftonbladetAtt tidningen just fick heta Aftonbladet berodde på att den kom ut om aftonen, när de andra dagstidningarna kom ut på morgonen. Hans tanke med tidningen var att skapa en lättläst och fördomsfri tidning – och den blev snart oumbärlig för många. Tidningen var modernt redigerad med officiella meddelanden, ledare, aktuella nyheter, och eftersom den kom ut på kvällen kunde de bjuda på utlandsnytt som kommit med posten på morgonen, vilket de andra tidningarna först fick med nästa dag! Artiklarna i tidningen kunde dock många gånger vara lite vassa och ibland gick de till angrepp på kungen, Karl XIV Johan, och på hans sätt att styra landet. Tidningen drogs in hela fjorton gånger av "indragningsmakten" (liknande censur) mellan åren 1835-1838. När Hierta avgick som redaktör tjugoett år senare (1851) var tidningen emellertid den mest lästa i landet.

Efter att han avgått som redaktör ägnade han mycket tid åt politiken. Som riksdagsman - först som ledamot av riddarhuset och därefter i borgareståndet, där han under 1859-1866 var en av huvudstadens representanter. Envist jobbade han för de stora kulturfrågorna och arbetade ivrigt för Sveriges politiska utveckling och upplysning, för rättvisa och mildare lagar, erkännande av varje människas naturliga rättigheter - särskilt för kvinnans, för större religionsfrihet, avskaffandet av klassindelningen, tidsenligare tullagstiftningar och sparsamhet med statens medel, och så vidare.

Även på områden som industri och handel uträttade Hierta mycket. Han var till exempel den första som med framgång sysselsatte sig med att framställa stearinljus - han grundade Liljeholmens stearinljusfabrik. Och på sin egendom Barnängen uppförde han en sidenfabrik. Han ställde sig också i spetsen för det bolag, som under namnet Gotländska Myrodlingsbolaget verkställde utdikningar och odlingar på Gotlands vattendränkta trakter. Han satte även i gång med ångbåtar - och allt detta skötte han under tiden som han även hade grosshandel och var förläggare.
Han gifte sig 1833 med Vilhelmina Fröding, som bland annat skänkte 100,000 kr. till Stockholms högskola för upprättande av en professur i nationalekonomi och år 1878 (sex år efter Hiertas död) 400,000 kr. till en fond för stiftelsen Lars Hiertas minne. Lars Johan Hierta dog i Stockholm den 20 november 1872, 71 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-08 | Uppdaterad 2005-02-09