Baltzar Bogislaus von PlatenLevde: 1766 - 1829  (63 år)
Titel:    Greve, riksståthållare i Norge, Göta Kanals skapare.

Baltzar Bogislaus von Platen - målad av Johan Gustaf Sandberg
 Baltzar Bogislaus von Platen föddes den 29 maj 1766 på godset Dornhoff på ön  Rügen (som då tillhörde Sverige), som son till  Philip Julius Bernhard von Platen och  Juliana Regina von Usedom.

Vid tretton års ålder blev han inskriven vid Karlskronas kadettskola, och blev året därpå fänrik vid örlogsflottan. För att få mer praktisk erfarenhet tog han 1782 tjänst som styrman på svenska handelsfartyg och reste med dessa i tre år, bland annat till Västindien och Goda Hoppsudden m.fl. platser. 1785 var han tillbaka och fick följande året tjänst på fregatten "Diana" och följde med på en expedition till Marocko. 1788 deltog han i Gustav III:s ryska krig, där han vid Hogland blev tillfångatagen den 17 juli. Väl fri igen befordrades han till kapten. Senare blev han även överstelöjtnant och generaladjutant.

År 1800 begärde han avsked ur flottan och bosatte sig på sitt gods Frugården vid Vänersnäs i Västergötland. Samma år gifte han sig med Hedvig Elisabeth Ekman. Året därefter invaldes han i styrelsen för Trollhätte kanalbolag och där i arkiven fann han Daniel af Thunbergs skisser för en kanal mellan Vänern, Vättern och Östersjön.
På egen bekostnad gjorde han åtskilliga resor för att undersöka och planera en kanalförbindelse och 1806 lade han fram "Afhandling om canaler genom Sverige". Dessa planer vann stöd hos Gustaf IV Adolf, som 1808 beslutade att dessa planer skulle genomföras till fullo, med von Platen som ledare. Han fick hjälp av den engelske kanalbyggaren Thomas Telford att staka ut kanalen, men 1809 års revolution kom emellan. 1810 beslutade riksdagen ge honom uppdraget att bygga Göta Kanal och ett kanalaktiebolag bildades för ändamålet. Han var då statsråd och blev ordförande för kanalbolaget och ledde dess verksamhet från starten.

Han lyckades driva igenom byggandet av Göta Kanal trots ett ökat motstånd när kostnaderna rusade iväg och bygget drog ut på tiden. Han grundade Motala verkstad 1822 och ritade en stadsplan för Motala 1823. 1822 fick han nöjet att se Västgötadelen av Göta kanal tas i bruk, men Östgötadelen, mellan Vättern och Östersjön blev dock inte färdig förrän tre år efter hans död. 1827 utsågs han till riksståthållare i Norge.

Några år före sin död hade han valt ut sin gravplats på kanalbanken vid Motala. Von Platen dog den 17 december 1829 i Kristiania (Oslo), och den 5 februari 1830 begravdes han på sin utvalda plats. Svenska Akademien lät 1886 författa en minnesteckning över honom. Porträttet av honom är målat av Johan Gustaf Sandberg.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-09 | Uppdaterad 2005-11-05