Augustin EhrensvärdLevde: 1710 - 1772  (62 år)
Titel:    Fältmarskalk 1772. Skapare av skärgårdsflottan, målare och konstnär

Augustin Ehrensvärd
 Augustin Ehrensvärd föddes på Fullerö i Västmanland den 25 september 1710 som son till krigaren Johan Jakob Ehrensvärd och Anna Margareta Mannerheim.

Han började som sextonåring som volontär vid artilleriet, där han efter hand avancerade till officer och 1739 till kapten-matematikus och mekanikus vid den nyinrättade artilleriinformationsskolan. Samma år gifte han sig med Katarina Elisabet Adlerheim, och de fick 1745 sonen Carl August.

Tjugonio år gammal (1739) blev han ledamot av Vetenskapsakademien och 1740 akademins sekreterare. Hans ovanliga kunskaper väckte sådan uppmärksamhet att han fick offentligt understöd för att göra en utrikes studieresa, bland annat till Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och England.

Carl von Linné – målad av EhrensvärdHan besökte fältövningar och militärskolor, gjorde bekantskap med lärda män och konstnärer och lärde sig till och med i Paris graveringskonsten. Ehrensvärd var en duktig konstnär, han både målade både porträtt - bland annat på Carl von Linné - och tecknade landskap (se bilder). En tid efter hans återkomst till Sverige bröt ryska kriget ut. 1745 reste han återigen utomlands och besökte preussarnas fälttåg i Böhmen och deltog under prins Ferdinand av Braunschweig i det blodiga slaget vid Sorr. Försedd med rekommendationer av Preussens kung Fredrik den store, återkom han 1746 till Sverige, där han samma år utnämndes till major i artilleriet och följande året till överstelöjtnant. Genast efter freden i Åbo hade man i Sverige blivit betänkt på att upprätta nya värn mot grannen i öster. De gamla gränsfästningarna mot Ryssland hade gått förlorade, den äldre och starkare dubbelraden under Karl XII:s krig och den sedan uppförda enklare fästningslinjen under krigsåret 1742.Samma år blev han också utnämnd till överste och 1756 till generalmajor.

Sveaborg – målad av EhrensvärdMan var allmänt eniga om att befästningssystemet inte räckte till. Man beslöt därför att samla hela försvaret på en enda punkt, helst på södra kusten, för att därigenom kunna underhålla förbindelsen med Sverige under krigstider, och skydda kringliggande jämförelsevis bättre bebyggda landsorter. Valet föll på öarna utanför Helsingfors, som hade passande läge. Augustin blev utnämnd till en av de män som skulle bestämma bästa sättet att gå tillväga. Hans omfattande befästningsplan antogs också av regering och ständer och 1749 började Sveaborg att byggas. Han deltog i Pommerska krigets men sårades svårt 1760 och var tvungen att tillbringa en lång konvalescens i Stockholm. Efter krigets slut utnämndes han 1764 till general av kavalleriet och friherre, blev 1769 serafimerriddare, upphöjdes två år därefter till greve och befordrades slutligen 1772 till fältmarskalk. Sjuklig ända sedan den svåra skottskadan i kriget, dog han den 4 oktober 1772 i Finland, 62 år och 9 dagar gammal. Svenska akademien lät 1876 slå en medalj över honom.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2005-08-01