Jakob Serenius

Titel:
Biskop, införde konfirmationen i Sverige
Levde:
1700 - 1776 (76 år)
Jakob Serenius

Historia:

Jakob Serenius föddes i Färentuna den 25 juli 1700 som son till kyrkoherden Sven Sirenius och Kristina Livonia.
Han ändrade sitt efternamn till Serenius senare i livet.

Han var student i Uppsala 1714 och blev 1722 fil. magister och prästvigd, och tjänstgjorde sin första tid som pastor i sin hemort.
Eftersom han hade utmärkt sig vid universitetet föreslog biskop Jesper Svedberg år 1723 att han skulle bli pastor vid Lutherska församlingen i London. Han åkte dit och arbetade sedan där till 1735 då han återkom till Sverige och blev utnämnd till kyrkoherde i Nyköpings östra församling, och blev året därpå prost i samma församling.
Från England införde han konfirmationen till Sverige. Han brukade hålla offentliga förhör med nattvardsbarnen i sin församling.

1737 gifte han sig med Ulrika Ehrenlund och 1755 med Elsa Maria von Hermansson.
Det fanns stora likheter mellan honom och Johannes Rudbeckius som levde 100 år före honom.
Han var också en aktiv mösspolitiker och satt i många riksdagar, där hans goda ekonomiska kunskaper och skickliga talekonst gjorde honom till en av de ledande inom prästeståndet. Vid riksdagarna var han en av dem, som ofta ledde överläggningarna.
Han var även den som utgav den första engelsk-svenska lexikonet, vars första del trycktes i Hamburg 1734, och på nytt i Nyköping 1757. Del två kom ut 1744. 1752 blev han teologi doktor, och när Erik Alstrin dog 1762 blev han året därpå utnämnd, 63 år gammal, till biskop i Strängnäs.
Han dog av en "farsot" i Strängnäs den 4 september 1776, 76 år gammal.

Källor

Inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2017-11-08