Pehr Vilhelm WargentinLevde: 1717 - 1783  (66 år)
Titel:    Astronom, matematiker, grundare till "Statistiska Centralbyrån"

Pehr Vilhelm Wargentin
 Pehr Vilhelm Wargetin föddes den 11 september 1717 i Sunne socken i Jämtland som son till kyrkoherden Vilhelm Wargentin och Kristina Arosel. 

Han gick igenom Frösö skola och Härnösands gymnasium och tog sedan studenten i Uppsala 1735. Han började att studera till präst, men beslöt snart att gå över till matematiska och astronomiska studier istället. Han ansågs som en av Anders Celsius och Klingenstiernas duktigaste elever. 1743 blev han filosofiemagister. Han hade redan då väckt stor uppmärksamhet utomlands genom sin skrift De satellitibus Jovis där han noggrant bestämt gången och omloppet av Jupiters månar. Efter en ny avhandling 1746 förordnades han till astronomidocent och 1748 till adjunkt i filosofiska fakultetet.

När Vetenskapsakademiens sekreterare Elvii dog 1749, blev han vald till sekreterare där, och hade sedan denna post i 34 år. Under de 34 åren gav han ut alla dessa årens almanackor, författade historiska, astronomiska och fysiska uppsatser, bestridde observationerna på observatorium och sysselsatte sig med vidlyftiga forskningar i sin vetenskap, bland annat Merkurius gång förbi solen, magnetnålens missvisning, norrskenet, klimatet och väderleken.

I Stockholm grundade han 1749 världens första statistiska centralbyrå, det s k Tabellverket, eftersom regeringen ville veta exakt hur mycket folk som bodde i Sverige, vad de levde av och var de bodde. Detta har gjort att inget annat land i världen (förutom Finland som ju var del av samma land fram till 1809) kan följa sina invånares väg genom livet så detaljerat, kontinuerligt och korrekt som Sverige. Han skapade också en kemisk nomenklatur som hjälpte Jakob Berzelius att skapa det beteckningssystem som kemister ännu idag använder för att beskriva ämnenas kemiska sammansättning, tex. H2O för vatten.
Han blev ledamot av Vetenskaps-sociteten i Uppsala, korresponderande medlem av den franska-, och även ledamot av den svenska Vetenskapsakademien. Han har gett namnet till Wargentinskolan i Östersund. 1756 gifte han sig med Kristina Magdalena Raab. Wargentin dog den 13 december 1783 i Stockholm, 66 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2004-11-29