Claes Grill

Titel:
Direktör i Ostindiska kompaniet, kommerseråd och köpman
Levde:
1705 - 1767 (62 år)
Claes Grill - målad av Gustaf Lundberg.

Historia:

Claes Grill föddes den 19 april 1705 i Stockholm som son till köpmannen Abraham Grill och Helena Wittmack.

Han valde samma yrkesbana som sin far, och när denne dog 1725 tog han tillsammans med sin farbror över firman, och när även han dog 1736, tog han ensam över ansvaret för firman "Carlos & Claes Grill" fram till 1747 då hans halvbror, Johan Abraham, blev kompanjon. Hans familj var förmögna, de ägde bland annat bruken Söderfors, Österby och Iggesund samt betydliga andelar i de stora glas-, linne- och segelduksfabrikerna i Stockholm.

1737 gifte han sig med sin kusin Anna Johanna Grill.

Med dryga kostnader bidrog han till Vetenskapsakademiens grundande, hjälpte till att bygga upp dess observatorium, han stödde ekonomiskt unga vetenskapsmän och naturforskare, samlade på ett stort tavelgalleri med mera.

Han blev naturligtvis belönad för sina tjänster och blev bland annat 1748 insatt som fullmäktige i riksbanken där han var mellan åren 1748-1756, han valdes in i Vetenskapsakademien och blev en av dess första ledamöter.
Av kungen blev han utnämnd till kommerseråd och direktör för Ostindiska kompaniet. Han byggde årligen flera skepp på sitt varv, och sysselsatte på detta sätt över 4.000 personer. Han skall även ha blivit erbjuden att bli svensk adelsman, vilket han tackade nej till.

I politiken tillhörde han hattpartiet, där han också var en av delägarna i det ryktbara växelkontoret. Vid riksdagen 1765-1766 blev han anklagad av mösspartiet för egennyttigt och svikligt förfarande, och dömdes tillsammans med sin bror till att betala fem tunnor guld, vilket emellertid drogs tillbaka året därpå när hattarna kom tillbaka till makten. Han hade dock hunnit dö under tiden, den 6 november 1767, 62 år gammal. Porträttet av Grill är utfört av Gustaf Lundberg.

Källor

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2017-10-25