Charles Emil Lewenhaupt

Titel:
Lantmarskalk, talman, general (ÖB)
Levde:
1691 - 1743 (avrättad, 52 år)
Charles Emil Lewenhaupt

Historia:

Charles Emil Lewenhaupt föddes den 28 mars 1691 i Stockholm som son till generallöjtnanten och greven Carl Gustaf Lewenhaupt och grevinnan Amalia Vilhelmina von Königsmarck.

Sexton år gammal gick han i Holländsk tjänst, där han 1709 vid arton års ålder blev kapten och överadjutant hos general Sparre. Året därpå lämnade han Holland för att istället gå i Svensk tjänst, där han samma år (1710) blev utnämnd till överstelöjtnant och deltog 1712 vid slaget vid Gadebusch i Tyskland, tillsammans med Magnus Stenbocks här.

Tjugonio år gammal, år 1720, gifte han sig med grevinnan Beata Cronhielm.

När Karl XII kommit tillbaka till Sverige igen följde han honom så länge han levde, och utmärkte sig flera gånger för mod och skicklighet, och därför blev han 1722 befordrad till generalmajor vid kavalleriet och 1729 till överste för södra Skånska kavalleriregementet.

Efter Karl XII död deltog han flitigt i riksdagsgöromålen och valdes vid 1734 års riksdag till lantmarskalk. Han var en av dem som bidrog till att hattarnas ryska krig startade. Kriget var illa planerat och svenskarna förlorade, och han blev på grund av detta - tillsammans med Henrik Magnus Buddenbrock, ställda till ansvar för Sveriges nederlag. De blev dömda till att mista liv, ära och gods, och att nedgrävas på avrättningsplatsen.
Utslaget på dödsdomen löd:
…han, fastän utrustad med så ansenlig och duglig krigsstyrka, likväl inte gjort fienden allvarligt motstånd, utan, helt och hållet otvunget och mot ed och plikt och på det oerhördaste sätt, övergivit fästningar, pass och städer och överlämnat hela Finland i fiendernas händer, varigenom hans fädernesland blivit störtat i vanheder och olycka samt många tusen av dess söner gagnlöst uppoffrade"

Lewenhaupts avrättningsdag bestämdes till den 20 juli 1743, men sköts upp till den 30 i samma månad. Under den tiden lyckades han son, som också hette Charles Emil, och hans vänner, hjälpa honom att fly, men de blev gripna på en båt i Stockholms skärgård, på väg mot Danzig. Han fördes tillbaka till Stockholm där han den 4 augusti 1743 halshöggs på sandåsen vid Norrtull, 52 år gammal.

Källor

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2017-10-25