Jean Tserclaes (Tilly)Levde: 1559 - 1632  (73 år)
Titel:    Fältherre, Överbefälhavare och Greve av Tilly

Jean Tserclaes (Tilly)
 Jean Tserclaes Tilly föddes i februari 1559 på slottet Tilly i Belgien. Hans far bestämde att han skulle ingå i det "andliga ståndet" vilket gjorde att han lämnades till jesuiterna för uppfostran. Jean var dock mer intresserad av krigaryrket vilket gjorde att han 1580, vid tjugoett års ålder, gick i spansk krigstjänst, och kämpade mot nederländerna. 
1598 hade han överstelöjtnants grad och tog tjänst i Österrike och deltog 1600-1602 i kriget mot turkarna. Senare gick han i bayersk tjänst och hjälpte kurfursten Max Emanuel att ombilda hans krigsmakt.
1609 utnämndes han till överbefälhavare för "katolska ligan". Vid trettioåriga krigets utbrott gick han med 30 000 man in i Österrike och skyddade kejsaren från han upproriska undersåtar.
Han vann slaget vid Vita berget den 8 nov. 1620, och efter flertalet avgörande slag upphöjdes han till riksgreve.
Han fick i uppdrag att "kuva hela norra Tyskland", och när Danmarks kung Kristian IV kastade sig in i striderna mot katolikerna, vann Tserclaes en fullständig seger.

Efter detta erövrade han, tillsammans med Wallenstein, hela norra Tyskland och Danmarks fastland. Efter att Wallenstein blev avsatt 1630 blev Jean generalissimus över alla kejserliga trupper. Han fick då också Gustav II Adolf som motståndare. Vid Breitenfeld förlorade han slaget och drog sig tillbaka till Rain bakom Lech i Bayern, för att förhindra den svenske kungen att tränga in där. Den 5 april 1632 förlorade han slaget där och blev så svårt sårad att han dog av skadorna.

"Han var en begåvad och god soldat, skarpsynt och skicklig fältherre och en hederlig man". Dessutom en fanatisk katolik.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-11 | Uppdaterad 2004-12-19