Josef Hansson

Titel:
Bondeledare, riksdagsman och talman
Levde:
1707 - 1784 (77 år)
Josef Hansson

Historia:

Josef Hansson föddes 1707, och tillhörde en gammal bondesläkt från Mossebo socken i Älvsborgs län.
Genom gårdfarihandel och annan driftig affärsverksamhet skaffade han sig efter hand en betydande förmögenhet och blev ägare av ett flertal gårdar i Kinds härad och även av sågverk och kvarnar.

1740 valdes han till riksdagsman första gången, och sedan på nytt varje riksdag till frihetstidens slut. Han hade en ovanlig talegåva, ståtligt yttre, påhittighet och djärvhet, och detta gjorde att han vann ökande aktning hos sina ståndsbröder vid riksdagen.

1765 valdes han till bondeståndets talman och vann med stor röstövervikt mot den gamle talmannen Olof Håkansson. Vid 1769 års riksdag blev hans val till riksdagsman överklagat och upphävdes av landshövdingämbetet. Grunden var att han hade stora egendomar genom förpantning, vilket inte var tillåtet för en ofrälse, och därför borde han följaktligen inte tillhöra bondeståndet, tyckte adeln.

Emellertid var han tillbaka vid 1771 års riksdag och valdes återigen till talman. Han syntes vara en anhängare av frihetstidens statsskick och efter Gustav III:s statskuppen 1772 framförde han ståndets tacksägelse till kungen. Detta tal vållade en viss uppmärksamhet då man kunde tyda det både som en lovprisning av eller saknad efter den gamla fallna regeringsformen.
Efter detta deltog han inte mer i det politiska livet.
Han dog 1784, 77 år gammal.

Källor

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2004-11-28