Josefina av Leuchtenberg

Titel:
Prinsessa av Bologna och hertiginna av Galliera
Drottning i Sverige och Norge 1844-1859 (15 år)
Levde:
1807 - 1876 (69 år)
Josefina av Leuchtenberg - målat av Sofia Adlersparre

Historia:

Joséphine Maximiliana Eugenia Napoleona av Leuchtenberg föddes på slottet i Milano den 14 mars 1807 som dotter till prins Eugène de Beauharnais (1781-1824) (styvson till Napoleon) och prinsessan Augusta Amalia av Bayern (1788-1851) (dotter av kung Maximilian I av Bayern). I Sverige fick Joséphine det försvenskade namnet Josefina. Hon var sondotter till Napoleons 1:a hustru Joséphine de Beauharnais .

Endast några månader gammal utnämndes hon av kejsar Napoleon till prinsessa av Bologna samt fick 1813 titel av hertiginna av Galliera, med slottet i Bologna samt Gallieras område med oinskränkt äganderätt.

Hon studerade språk, botanik, historia, matematik, fysik, astronomi, religion, musik och teckning.

Oscar IDen 15 november 1822, när hon var 15½ år gammal, trolovades hon med Sveriges kronprins Oscar (I) och i juni 1823 kom hon till Sverige där bröllopet stod den nittonde i samma månad.
De fick med tiden fem barn:
1) Karl (XV) Bernadotte 1826-1872
2) Gustav Bernadotte 1827-1852 (Ogift)
3) Oscar (II) Bernadotte 1829-1907
4) Eugenie Bernadotte 1830-1889 (Ogift)
5) August Bernadotte 1831-1873.

Tjuguett år senare, den 8 mars 1844, blev hennes man regerande kung och de kröntes den 28 september samma år. Någon kröning i Norge blev det dock inte eftersom Josefina tillhörde den romersk-katolska religionen.

I juli 1859 dog hennes man Oscar, fyra dagar efter han fyllt 60 år. Hon var mycket omtyckt som änkedrottning och till hennes 50-årsdag av hennes ankomst till landet, firades det med en stor fest den 13 juni 1873 på Rosendals slott , och den 6 juli 1874 på slottet i Kristiania (nu Oslo). I Sverige stiftades då, 1873, "Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning Josephina", som skulle vara till stöd åt värnlösa och fallna, och i Norge, 1875, "Enkedronning Josephines legat for kvindelig uddannelse". En anstalt, som hon av egna medel ville bekosta, var "Konung Oscar I:s minne", där äldre kvinnor, som haft bättre dagar, skulle få ett hem.

År 1869 vistades hon flera månader i Bayern för sin hälsas skull, och även flera månader år 1873. Två år senare reste hon till Rom, men angreps på hemresan i Milano av en svår sjukdom. Efter sin återkomst till Sverige låg hon i maj 1876 på sjukbädden och avled den 7 juni 1876, 69 år gammal. Porträttet av Josefina är målat av Sofia Adlersparre (1808-1862).

Källor
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg

Inlagd 2004-12-20 | Uppdaterad 2017-10-25