Erik Johansson VasaLevde: 147(0) - 1520  (avrättad ca. 50 år)
Titel:    Riksråd och riddare

Erik Johansson (Vasa)
 Erik Johansson (Vasa) föddes omkring år 1470 som son till Johan Kristiernsson (Vasa) och Birgitta Gustavsdotter (Sture).

Han stödde sin morbror Sten Sture d.ä. och vid krisen 1497 kämpade han på dennes sida emot det upproriska rådet. Samma år dubbades han till riddare.

Han var gift med Cecilia Månsdotter av Eka-ätten, och tillsammans fick de åtta barn, två söner; Gustav I (Vasa) och Magnus, och sex döttrar som hette Margareta (gift med Joakim Brahe), Emerentia och Märta som bägge blev tillfångatagna, tillsammans med modern, av Kristian II i Stockholm och förd till Danmark. Två av döttrarna skall ha avlidit i späd ålder och en dotter skall ha varit klostersyster i Vadstena.

År 1501 anslöt han sig till upproret mot unionskungen Hans (Johan II). Samma år blev han också riksråd, fast han deltog inte mycket i det politiska livet fastän han bodde så nära huvudstaden. Åren 1504-05 var han hövitsman på Kastelholm på Åland. Han var också landshövding på Åland mellan åren 1504-1505. Man kan säga att han var en ganska brutal man, eftersom han plundrade kyrkor och Kastelholms slott i slutet av 1600-talet kyrkobostäder, våldtog pigor, slog ner folk han inte tyckte om osv. Och det var ingen mening med att vända sig till rättvisan heller eftersom det var han som hade domsrätten. På hans befallning vållade hans män en sådan våldsam framfart i Ekerö kyrka att biskop Mattias i Strängnäs bannlyste honom, eftersom han inte ville återlämna det som blivit tagit från kyrkan där.

Han var med bland dem som undertecknade riksdagsbeslutet om Stäkets rivning i Stockholm 23 november 1517 och var också med om att döma Gustav Trolle från hans ämbete, vilket senare skulle bli hans död. När Stockholms blodbad genomfördes 7-9 november 1520 var han en av de dömda, även fast han gått över till Kristian II:s sida efter dennes framgångar. Det berättas att han blivit erbjuden nåd men att han då svarat; "Mina medbröder äro ärliga herrar, och jag vill med dem döden dö i Guds namn". Så han avrättades 1520 i Stockholms blodbad, ca 50 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2005-01-03