Svante Stensson Sture

Titel:
Riksråd, hövitsman, lagman, riksmarskalk, greve och generalguvernör
Levde:
1517 - 1567 (mördad, 50 år)
Svante Stensson Sture

Historia:

Svante (Stensson) Sture föddes på Stockholms slott den 1 maj 1517 som son till riksföreståndaren Sten Sture d.y. och Kristina Gyllenstierna.

När han var 3½ år gammal och efter att hans mor tvingats ge upp Stockholm till Kristian II blev han tillsammans med sin mor fängslad och bortförd till Danmark. Där fick han dela moderns fängelse, först i Blå tornet i Köpenhamn och sedan på Kallundborgs slott. När de blivit fria efter några år var det Gustav Vasa som stod för Svantes uppfostran.

Vid sexton års ålder skickades han av Gustav Vasa till utlandet för att där utbilda sig till riddare. Under resan blev han tillfångatagen av Lybeckarna, för att användas som medel till att starta ett uppror i Sverige. De försökte få honom att, både med lockelser och hotelser, starta uppror, men alla deras försök misslyckades då han var trogen den svenske kungen.

Efter två års fångenskap i Lübeck kom han tillbaka till Sverige (1537) och upptäckte då att hans trolovade, Margareta Leijonhufvud, var gift med Gustav Vasa. Året därpå (1538) gifte han sig därför med hennes syster, Märta Eriksdotter Leijonhufvud, som senare kallades för Kung Märta. Med henne fick han bland annat sönerna Nils 1543 och Erik år 1546.

Han blev strax efter hemkomsten förordnad till hövitsman på Stegeborgs slott och dess län. Han lockades av furstenamn och kungakrona, och under Smålandsupproret skrev Nils Dacke till honom från Växjö; "Att menige man i Småland ville till honom utgöra sina årliga skatter och utskylder, om han ville vara deras herre och hövitsman, hållande dem vid rätt och lag och sedvänjor, såsom hans fader förr gjorde". På detta brev svarade Sture; "att bonden bör köra sin plog, men ej utbjuda konungakronor", och sände brevet vidare till Gustav Vasa. På grund av sin trohet mot kungen blev han 1543 hövitsman över Läckö slott och län, utnämndes 1544 till riksråd och kallades 1559 till kungens "sekrete råd" samt lagman över Småland.

I början av Erik XIV:s regeringstid låg han bra till hos denne, och blev bland annat 1560 utnämnd till riksmarskalk och vid kröningen 1561 blev han dessutom greve av Västervik och Stegeholm och friherre till Hörningsholm. Han fick även en massa andra gods och marker "till grevskapets underhåll" så att han efter 1562 ägde omkring sjuhundrafemtio hela hemman samt dessutom hus och tomter i de flesta av rikets städer. Efter att han 1562 blivit generalguvernör över Estland, deltog han 1566 i kriget mot danskarna.

Vid den här tiden hade kung Eriks sinnesförvirring brutit ut, och kungen hade länge varit misstänksam mot honom. Han anklagades och fördes fängslad till Uppsala där han den 24 maj 1567 blev mördad i det så kallade Sturemorden där även hans bägge söner Nils Sture och Erik Sture blev mördade. Svante blev 50 år och 23 dagar gammal.
Bilden på Läckö slott är tagen från Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlbergh.

Källor

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2005-07-31