Niclas Sahlgren

Titel:
Köpman och grundare till Sahlgrenska sjukhuset
Levde:
1701 - 1776 (74 år)
Niclas Sahlgren

Historia:

Niclas (Nicolaus) Sahlgren föddes den 18 mars 1701 i Göteborg som son till rådmannen Nils Persson Sahlgren och Sara Hervegh.

Hans far dog tidigt men genom sin mors försorg fick han ändå en ordentlig uppfostran. Vid sexton års ålder reste han till Holland där han träffade en landsman, nämligen Jonas Alströmer, som han snart blev god vän med. Deras vänskap höll ända till döden.
Efter sex års vistelse i Holland, reste han under åren 1723-1728 flera gånger till England, Frankrike, Tyskland och Sverige för att med egna ögon se och lära känna allt som kunde vara till nytta för landet och bidra till dess utveckling.

När han tyckte att han hade lärt sig tillräcklig, blev han 1729 grosshandlare i Göteborg, där han snart fick ihop en stor förmögenhet och där han även fick ett gott anseende för sina personliga egenskaper, sin redbarhet, ordningssinne och arbetsamhet.

Han var en kort tid direktör för ett västindiskt kompani som han själv stiftat, efter en plan av sin gode vän Alströmer.
1733 valdes han till direktör i Ostindiska kompaniet, och denna befattning behöll han till 1768.
En del av sin rikedom använde han till allmännyttiga ändamål, tex. så donerade han säteriet Östad på fjorton hemman och en stor summa pengar till ett barnhus, dessutom skänkte han en stor summa pengar och flera hemman till ett sjukhus för Göteborgs stad, som när det var färdigbyggt kallades för Sahlgrenska sjukhuset.
Han donerade också 150 000 daler silvermynt till Vetenskapsakademien i Stockholm där räntan skulle användas till uppmuntran åt dem som ville lära ut naturlära och lanthushållning. Han skänkte också mindre summor pengar som till exempel till "patriotiska sällskapet", arbetshus, fattighus, frimurarbarnhus.

För sin givmildhet blev han högt uppskattad och han blev bland annat invald i Vetenskapsakademien som ledamot och 1773 präglade de en minnespeng över honom. Han var högt skattad bland medborgarna och hade dessutom deras aktning och förtroende.

Han var gift två gånger; 1745 gifte han sig med Anna Margareta Wittmarck och två år senare med Katarina Kristina Grubb. Han fick två döttrar, en i varje äktenskap och bägge döttrarna gifte sig med Jonas Alströmers söner.

Han dog den 10 mars 1776 i Göteborg, åtta dagar före sin 75 årsdag.

Källor

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2017-11-08