Lennart TorstenssonLevde: 1603 - 1651  (47 år)
Titel:    Fältmarskalk 1641, generalguvernör, friherre, greve, rikstygmästare

Lennart Torstensson - målat av David Beck
 Lennart Torstensson föddes den 17 augusti 1603 på godset Forstena i Västergötland som son till Torsten Lennartsson (ståthållare på Älvsborgs slott) och hans hustru Märta Posse. 

Hans föräldrar drevs i landsflykt av Karl IX och han uppfostrades hos sin farmor, Margareta Ekeblad. När hon dog 1616 kom han till riksdrotsen Bo Ribbing och vid femton års ålder blev han kammarpage hos Gustav II Adolf. Kungen tog med honom på fälttåg till Livland, där han bland annat var med om Rigas erövring 1621. 1624 blev han fänrik, 1626 kapten, 1626-1629 deltog han i det preussiska fälttågen, och under denna tiden blev han 1627 överstelöjtnant och 1629 överste.

Tjugonio år gammal (1632) blev han general vid artilleriet, och deltog som detta vid slaget vid Nürnberg, där han tillfångatogs och tillbringade en tid i ett fuktigt fängelse i Ingolstadt. Där drog han på sig gikt (reumatism) och "stenplågor" (njursten) vilket förpestade resten av hans liv. Efter att Gustav II Adolf stupat vid Lützen 1632, följde han kungens lik hem till Sverige. 1634 utnämndes han till rikstygmästare. Tillsammans med Jacob De la Gardie och Johan Banér deltog han i kriget i Preussen.

Vid trettiosju års ålder (1640) begärde han tjänstledigt på grund av sjukdom, och vid hemkomsten 1641 utnämndes han till riksråd. Redan samma år övertalades han, trots sin sjukdom, att återvända till kriget och ta över efter Johan Banér som avlidit. Som tack fick han den 31 augusti 1641 titeln fältmarskalk och guvernör över Pommern. Han vann efter detta flera slag, bland annat i Schlesien, Sachsen och Mähren, och erövrade nästan alla Danmarks besittningar på fastlandet. Han vann en lysande seger vid Jankowitz 1645.

I december 1645 lämnade han posten som överbefälhavare och åkte hem till Sverige. Av drottning Kristina blev han den 5 februari 1647 utnämnd till friherre och greve med Virestad (i Småland) som friherreskap, och Ortala (i Roslagen) till grevskap. 1648 blev han dessutom generalguvernör över Västergötland, Halland, Värmland och Dalarna. Lennart Torstensson dog i Stockholm den 7 april 1651, 47 år och 7 månader gammal. Porträttet av Torstensson är målat av David Beck.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-13 | Uppdaterad 2005-08-02