Sofia Magdalena av Brandenburg-Kulmbach

Titel:
Dansk-Norsk-Isländsk drottning 1730-1746 (16 år)
Levde:
1700 - 1770 (69 år)
Sophie Magdalena av Brandenburg-Kulmbach

Historia:

Sofia Magdalena av Brandenburg-Kulmbach föddes den 28 november 1700 som dotter till markgreven Christian Henrik av Brandenburg-Kulmbach (1661-1708) och Sophie Christiane av Wolfstein (1667-1737) som nummer nio av fjorton syskon.

Fredrik IV av Danmark hade överlåtit till sin son, kronprins Kristian VI att själv bestämma vem han ville gifta sig med föll hans val på Sofia Magdalena. Kristian reste därför i juli 1721 till slottet Pretsch i Sachsen för att möta Sofia och det intrycket han då fick av henne, var så fördelaktigt att hans skrev till sin far att han hade bestämt sig för att leva och dö med henne, och redan den 7 augusti samma år stod bröllopet. De fick barnen:
1) Fredrik (V) 1723-1766
2) Louise 1724-1724 (död ½ år)
3) Louise 1726-1756

Deras äktenskap sägs ha varit lyckligt men själv var hon inte populär bland folket. Hon fick skulden för att hovet och kungafamiljen blev "nedtonad" och dämpad. Hennes bakgrund i en starkt religiös miljö, präglat av pietism, blev en förklaring till det dämpade hovlivet. Och även om hon lärde sig det danska språket, så fortsatte hon att prata tyska.
Efter att hennes svärfar Fredrik IV avlidit 1730, blev hon, tillsammans med sin man krönt till kung och drottning över Danmark och Norge.

Hon stod bakom en ny drottningkrona, eftersom hon inte ville bära den kronan, som den av henne hatade Anna Sophie Reventlow hade burit. Samlingen av kronjuvelerna blev också grundlagt av henne, eftersom hon testamenterade en del av sina smycken till detta ändamål. Hon lät också uppföra slottet Hirschholm, (också kallat Nordens Versailles) som ansågs för ett av det finaste slotten i Europa. Där bodde hon också efter att hon blev änka 1746. Efter 24 år som änka, dog hon den 27 maj 1770, 69 år gammal.

Källor

Inlagd 2005-02-06 | Uppdaterad 2017-12-01