Olof Rudbeck d.ä.



Levde: 1630 - 1702  (72 år)
Titel:    Professor och historiker

Olof Rudbeck d.ä.
 Olof Rudbeck (d.ä) föddes i Västerås 1630 (sannolikt i januari) som son till  Johannes Rudbeckius och Magdalena Hising. 

Han utmärkte sig i flera ämnen redan i skolan i Västerås och 1648 anlände han till akademien i Uppsala, där han ägnade sig med brinnande iver åt anatomin, där flera stora upptäcker blivit gjorda utomlands.

Han lärde sig snabbt allt som läraren kunde, och hans vilja att lära mera drev honom därefter till studier på egen hand.

Och det var under sina egna studier som han upptäckte de så kallade lymfatiska kärlen, en upptäckt som gjorde honom odödlig inom vetenskapen, och även inom hovet, där drottning Kristina 1652 lät honom utföra en anatomisk sektion för att visa dessa kärl, för henne och rikets förnämsta män. Drottning Kristina var så intresserad att hon vid detta tillfälle lovade honom ett understöd för studier i utlandet.

1653 åkte han så till Holland där han ägnades sig i huvudsak åt botaniken.
1654 var han tillbaka i Uppsala och hade med sig en stor samling av frön, växter, modeller och ritningar. Han anlade också Uppsala första botaniska trädgård.
År 1655 gifte han sig med Vendela Lohrman.
Han undervisade i anatomi och 1660 blev han professor i praktisk medicin.

1675 började han ge ut "Atlantica" där han försökte bevisa att det Atlantica som Platon talat om i själva verket var Sverige, och att de flesta av jordens folkslag kom just härifrån. Hans åsikter väckte ett oerhört uppseende över hela den lärda världen och var länge gällande såsom de enda riktiga.

Han sysselsatte sig också med mekanik, byggnadskonst, skeppsbyggen med mera tills han dog den 7 september 1702 i Uppsala, 72 år gammal.




Källor




Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2004-12-09