Richard Cromwell

Titel:
Riksföreståndare i England-Skottland-Irland 1658-1659 (8 månader)
Levde:
1626 - 1712 (85 år)
Richard Cromwell

Historia:

Richard Cromwell föddes den 4 oktober 1626 som son till Oliver Cromwell och Elizabeth Bourchier.

Richard blev efter sin fars död 1658 "lord protektor" i den engelska republiken "the Commonwealth". Han var en tid officer i parlamentshären, men ägnade sig under protektoratets första tid mest åt jakt och andra nöjen.

Mellan åren 1654-1656 var han medlem av parlamentet, ännu medan fadern levde, men hölls länge i bakgrunden av fadern, eftersom han inte hade så höga tankar om den tröge och sävlige sonens politiska egenskaper. 1657 blev han medlem av statsrådet, insattes även i det nya överhuset och började därför betraktas som sin fars sannolike efterträdare.

Richards far tycks precis före sin död ha, enligt sin författningsenliga befogenhet, utnämnt Richard till sin efterträdare, och som sådan kungjordes han också omedelbart efter faderns död i september 1658. Han saknade dock de härskaranlag som krävdes och framför allt energi, och fick därför redan från början hären emot sig och lyckades inte heller i längden vinna parlamentets förtroende.

Vid den konflikt mellan hären och parlamentet som kom till utbrott i april 1659, tog Richard, efter någon tvekan, härens parti och upplöste parlamentet. De högre officerarna tycks ha velat upprätthålla protektorn som sitt verktyg, men den starka republikanska stämningen bland de lägre officerarna och i city föranledde den "långa parlamentets" återkallande (den 7 maj) varpå Richard utan saknad nedlade sin värdighet i maj, efter endast åtta månader vid makten. Från maj 1659 till 1660 härskade anarki och sedan tog monarkin över igen och Charles II Stuart blev 1660 kung över England, Skottland och Irland.

Richard lämnade England samma år (1660) på sommaren, och vistades sedan i Frankrike och Schweiz under det antagna namnet John Clarke. Han återvände tjugo år senare (omkring 1680) till England, där han under samma namn levde i sträng tillbakadragenhet i Cheshunt nära London. Där dog han bortglömd den 12 juli 1712, 85 år gammal.

Källor

Inlagd 2005-03-16 | Uppdaterad 2017-12-01