Cajsa WargLevde: 1703 - 1769  (65 år)
Titel:    Kokerska, husmamsell och författare

Cajsa Wargs kokbok
 Anna Christina (kallad Cajsa) Warg föddes den 22/23 mars 1703 i Örebro som dotter till landskamreren Anders Warg och Catharina Lewin. Cajsas familj var av en "god familj" – hennes farfar var borgmästare i staden och hennes mor Catharina var dotter till en förmögen brukspatron. Vid fem års ålder dog Cajsas far Anders och hennes mor gifte två år senare (1710) om sig med Erik Rosenstråle som var regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente.

När Cajsa blev lite äldre flyttade hon till Stockholm där hon fick plats som köksa hos generalen och greven W.R.Stackelberg, som hade varit arbetskamrat med hennes pappa. Han var också svåger till kung Fredrik I:s älskarinna Hedvig Ulrika Taube. Cajsa ansågs laga otroligt god mat, och fick till slut ett mycket gott anseende därav.

Under 1740-talet tog hon tjänst som husmamsell hos sin mors kusin, Catharina Klinckowström. Catharina var gift med Leonard Klinckowström - och han älskade Cajsas mat. Han var en tjock och matglad herre som alltid skulle ha minst tolv rätter per måltid. Hans hem sägs ha varit öppet för dåtidens "kändisar" som Carl Michael Bellman och Johan Tobias Sergel, som ofta kom dit och åt.

Kajsas kokbokVid 52 års ålder (1755) gav hon – på egen bekostnad - ut en kokbok på 800 sidor som hette: " Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber". Boken blev en storsäljare och 1772 översattes den också till tyska. I hennes bok står det: "man tager, om man så hafva kan", vilket sedan sägs ha blivit det kända: "man tager vad man haver" - detta uttryck står dock aldrig i hennes bok, men däremot börjar ofta hennes recept med "man tager..". Det är emellertid inte bara recept i boken utan även andra råd och tips, till exempel hur man färgar ull, sköter kor, om växtfärgning och ljusstöpning. Boken blev dominerande för svensk matlagning under flera generationer. Redan under hennes livstid hann boken komma ut i fyra upplagor, och efter hennes död kom den ut i tio till.

År 1757 dog Cajsas "matmor" Chatarina Klinckowström, och det sägs att herr Klinckowström efter detta fördrev sina kvällar med att spela kort med sin hushållerska, d.v.s. Cajsa. Två år efter hustruns död dog herr Klinckowström, och han bestämde i sitt testamente att Cajsa skulle få bo kvar i huset så länge hon levde, vilket hon gjorde. I testamentet stod det också att hon hade rätten att begravas i familjen Klinckowströms gravvalv.

Cajsa gifte sig aldrig, vilket var ganska ovanligt på den tiden. Varför hon inte gjorde det är det ingen som vet – men hon kanske föredrog att klara sig själv?. Hon dog den 5 februari 1769, 65 år och 11 månader gammal, och begravdes i det Klinckowströmska gravvalvet. I år (2005) är det 250 år sedan hennes kokbok kom ut.
Här vilar berömda svenskar - Göran Åstrand
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2005-04-14 | Uppdaterad 2005-04-14