Anna Maria Gustavsdotter VasaLevde: 1545 - 1610  (65 år)
Titel:    Prinsessa och pfalzgrevinna

Bild saknas!
 Anna Vasa föddes på Stockholms slott den 19 juni 1545 som dotter till  Gustav Vasa (49) och hans andra hustru  Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) (29).

När Anna var sex år gammal dog hennes mamma Margareta och ett år senare fick hon en styvmor när hennes far gifte om sig med Katarina Stenbock. Vid elva års ålder (1556) lät hennes far, "kung Gösta" måla av henne och porträtten sändes sedan ut till olika furstar i Europa för eventuella giftermålsanbud. Fyra år senare (1560), när hon var femton år gammal dog hennes far Gustav och hennes bror Erik XIV kröntes till kung över Sverige och Finland.
Många anbud från friare hade kommit in och det bestämdes till slut att pfalzgreven Georg Johan I av Pfalz-Veldenz-Lauterbeck-Lützelstein skulle få äran att äkta henne. Han kallades för "Jörg Hans" och var nitton år gammal. Bröllopet stod i Stockholm den 20 december 1562, då hon var sjutton år gammal. Efter bröllopet flyttade hon med honom till hans gods i Tyskland.

Äktenskapet sägs ha varit ganska lycklig men problematiskt för även om greven hade många fina titlar så var hans land inte mycket större än ett svenskt adelsgods vid den här tiden. Med sin man fick hon tolv barn av vilka sju blev vuxna. Det sägs också att hon hjälpte sin man att hitta en lämplig hustru till hennes bror hertig Karl (senare Karl IX) vilket blev Maria av Pfalz.

Efter 30 års äktenskap (1592) dog hennes man Georg Johan, 49 år gammal. Det visade sig också då att det ekonomiska läget var helt katastrofalt – han hade lämnat efter sig skulder på 300 000 floriner. Anna och barnen fick efter hans död leva snålt och hon försökte att betala tillbaka så mycket hon kunde på de skulder som familjen hade. Georg Johan hade också beslutat att dela upp sitt lilla rike mellan sina söner, och efter hans död började de genast bråka med varandra om de små jordstyckena. Det var bara tack vare Annas fasta och beslutsamma uppträdande som gjorde att de kunde lösa sina tvister på ett bra sätt.
Anna dog den 30 mars 1610, 64 år gammal och begravdes i klosterkyrkan i Remigiusberg. I trettioåriga kriget (1618-1648) försvann det lilla som fanns kvar av furstendömet. I detta krig stupade också två av hennes söner när de stred på Gustav II Adolfs sida för Sverige. Denna gren av släkten dog ut 1694.
Kungliga släktband - Ulf Sundberg
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2005-05-10 | Uppdaterad 2005-05-10