Johan Christopher TollLevde: 1743 - 1817  (74 år)
Titel:    Jägmästare, general, fältmarskalk och förmögen godsägare.

Johan Christopher Toll
Johan Christopher Toll föddes den 1 februari 1743 i Skåne som son till överstelöjtnant Reinhold Gustaf Toll och friherrinnan Elsa Sofia Gyllenstierna.

Vid femton års ålder gick han in som volontär vid Södermanlands regemente, med vilket han beordrades till Pommerska kriget. Han hoppades att bli utnämnd till officer, men när detta inte inträffade tog han i december 1760 avsked och återvände till Sverige.

Tjugoett år gammal (1764) tog han hovrättsexamen i Lund, och blev efter detta inskriven som auskultant i Göta hovrätt. Efter att han som domare några år efter råkade göra ett formfel, som drog till sig anmärkningar, lämnade han även denna bana. 1769 blev han så istället överjägmästare i Kristianstads län. 1772 års statskupp blev en vändning för honom. Han hjälpte Gustav III med statskuppen, genom att han lyckades få kommendanten i Kristianstad att säga upp ständernas tro och lydnad och sätta staden i belägringstillstånd.
Han blev för detta rikt belönad, bland annat blev han ryttmästare i armén och adlad. 1775 blev han major, 1777 överstelöjtnant och 1780 överste, 1786 generalmajor och förste generaladjutant. Det var han som gjorde upp fälttågsplanen för det 1788 utbrutna ryska kriget, och ombestyrde arméns utrustning. När det sedan blev svårigheter för kungen i fälttåget, var det han som fick skulden. Detta gjorde att han kom på kant med kungen, vilket visades sig senare när han blev beskylld för att vara med i den så kallade "Armfeltska konspirationen", där han dömdes till två års fängelse, vilket dock ändrades till ett års lindrigt fängelse på egna rum i Wismar i Mecklenburg-Vorpommern.

När så Gustav IV Adolf blev kung, blev han åter insatt i sina ämbeten, och blev också år 1800 friherre, generalguvernör över Skåne, general vid kavalleriet, och även "en av rikets herrar". 1807 avslutade Toll Gustav IV Adolfs krig mot fransmännen, genom konventionen i Stralsund, och blev för detta belönad med att bli fältmarskalk och greve. Toll dog tio år senare, på kungsgården Bäckaskog i Skåne den 21 maj 1817, 74 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-16 | Uppdaterad 2005-10-26