Eleonora Katarina av Pfalz

Titel:
Prinsessa och pfalzgrevinna
Levde:
1626 - 1692 (65 år)
Eleonora av Pfalz

Historia:

Eleonora Katarina av Pfalz föddes på Stegeborgs slott i Östergötland (se bild) den 17 maj 1626 som dotter till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken (37) och Katarina Vasa (41) (dotter till Karl IX). Eleonora Katarina var således syster till Karl X Gustav och kusin till drottning Kristina.

Hon uppfostrades tillsammans med den blivande drottningen, Kristina. Redan som sjuttonåring (1643) fick hon giftermålsanbud från lantgreven Fredrik av Hessen-Eschwege (1617-1655) men både Eleonoras far och dåvarande förmyndarregeringen hyste av olika skäl betänkligheter mot partiet.

Drottning Kristina däremot hade arbetat för att detta skulle ske och den 1 juni 1646 undertecknades trots allt äktenskapskontraktet, där bland annat Eleonoras far garanterade henne en hemgift av 20,000 gulden och hennes förlovade 5,000 gulden i morgongåva.

I september 1646 firades bröllopet. Eleonora var då 20 och Fredrik 29. Som fästmö hade Eleonora emellertid haft en kärleksaffär med en fransk komiker som hette Beschon - och hon väntade nu hans barn. Följden av detta förhållande blev att hon, en kort tid efter giftermålet fick bekänna felsteget för sin man, som visserligen förlät henne men äktenskapet blev ändå olyckligt.

Eleonora blev mor till fem barn, en son och fyra döttrar. Efter nio års äktenskap åkte hennes man med kung Karl X Gustav till Polen där han i september 1655 blev nerskjuten i staden Kosciau. Han blev 38 år. Även om Eleonora Katarina endast var 29 år när han dog gifte hon aldrig om sig. Hon levde resten av sitt liv utomlands, och besökte endast Sverige några få gånger. Hon beskrivs som ondsint, fåfäng, högfärdig och melankolisk och dessutom begiven på ständiga andaktsövningar. Hon överlevde sin man med hela 36 år - hon dog under en resa i Bremen den 3 mars 1692, 65 år gammal.

Källor
Inlagd 2005-05-30 | Uppdaterad 2005-05-30