Wilhelm Conrad Röntgen

Titel:
Fysiker - upptäckte röntgenstrålarna.
Blev den förste Nobelpristagaren i fysik 1901.
Levde:
1845 - 1923 (77 år)
Wilhelm Conrad Röntgen

Historia:

Wilhelm Konrad Röntgen föddes den 27 mars 1845 i staden Remscheid i stadsdelen Lennep i Rhenprovinsen i Tyskland som enda son till en köpman. Hans mor hette Charlotte Constanze Frowein av Amsterdam, och var medlem i en gammal Lennepfamilj.

Tre år gammal flyttade familjen till Apeldoorn i Holland, där han började i internatskola. Han visade i unga år inte några speciella talanger men han älskade naturen och tyckte om att ströva runt i det öppna landskapen såväl som i skogen. Sjutton år gammal (1862) började han en teknisk skola i Utrecht (Nederländerna). Därifrån blev han dock efter en tid relegerad - felaktigt anklagad för att ha ritat en karikatyr av en av lärarna. Det var dock en annan som gjort den.

Tjugo år gammal (1865) började han på universitetet i Utrecht där han studerade fysik, och fyra år senare (1869) blev han promoverad till filosofidoktor i Zürich och blev därefter assistent hos den berömda tyska fysikern August Kundt (1839-1894). Röntgen utförde noggranna undersökningar av bland annat förhållandet mellan gasernas specifika värme vid konstant tryck och vid konstant volym, kroppars elasticitet, gasers absorption av värme, piezoelektricitet, elektrostriktion, elektrisk konvektion, kvartsens elektriska och optiska egenskaper. Mest bekanta bland hans arbeten före 1895 var hans försök med lösningars förhållande under starkt tryck, där han hade flera "lärjungar" till hjälp.

Wilhelm Röntgen var en ganska okänd man fram tills att han i slutet av 1895 gjorde den mycket banbrytande upptäckten av röntgenstrålarna. Upptäckten gjorde han den 8 november 1895 på universitetet i Würzburg när han höll på med att experimentera med elektricitet. De nya strålarna han fann kallade han för X-rays (X-strålar, X eftersom de var okända). Hans enastående fynd förändrade hela världen och blev snart ett redskap för medicinsk forskning. Hans upptäckt offentliggjordes i flera skrifter och fyndet skaffade honom med ens en mängd hedersplatser inom den lärda världen, bland annat blev han ledamot av Vetenskapsakademin 1899 och 1901 hedrades han – som förste man – med Nobelpriset i fysik.
År 1872 gifte han sig med Anna Bertha Ludwig som han mött i ett kafé. De fick inga barn men 1887 adopterade de Annas brors barn, Josephine. Wilhelm dog den 20 februari 1923, fyra år efter sin fru, 77 år och 10 månader gammal.

Källor

Inlagd 2005-07-02 | Uppdaterad 2017-11-04