Erasmus av RotterdamLevde: 1466 - 1536  (69 år)
Titel:    Filosof, teolog och humanist

Erasmus av Rotterdam
 Desiderius Erasmus Roterodamus föddes i oktober 1466 (eller 1469 ovisst årtal) förmodligen i  Rotterdam i Nederländerna eller i dess närhet eftersom han kallades för  Erasmus av Rotterdam. Hans egentliga namn var  Geert Geertz. Han tog sig dock det latinska förnamnet  Desiderius som betyder "den efterlängtade" och det grekiska efternamnet  Erasmus som betyder "den åtrådde".

Nio år gammal sändes han till den berömda skolan i Deventer (Nederländerna), där han väckte uppseende genom sin förbluffande intelligens. Efter sina föräldrars död, och efter att en opålitlig förmyndare lagt beslag på hans arv, tvangs han tillbringa tre år i en klosterskola i staden 's-Hertogenbosch. Efter det sökte han inträde i ett augustinkloster, där han fullständigt fördjupade sig i klassiska studier. Biskop Henri de Bergues av Cambrai ordnade dock så att han kunde fortsätta sina studier i Paris. Med ekonomisk hjälp från några engelska adelsmän kunde han 1499-1500 göra en resa till England där hans intresse för de religiösa frågorna väcktes ännu mer. 1506-1509 företog han en resa till Italien, där han i Turin fick teologidoktorsvärdighet. Där knöt han också kontakter med romerska prästväldets högsta män.

Människans villkor intresserade Erasmus och han var mycket kritisk till den katolska kyrkan. Som "humanisternas furste" var Erasmus efterfrågad på alla håll och han dominerade på sin tid hela Europas bildade värld. Fram till 1521 var hans liv fyllt av ständiga resor mellan England, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Han uppehöll sig längre tider på vissa platser när han fick olika anställningar, till exempel fick han av Henrik VIII en professur i Cambridge, av den tysk-romerska kejsaren Karl V (1500-1558) en befattning som kungligt råd i Bryssel, och av påven Adrian av Utrecht (1459-1523) en professorsplats i universitetsstaden Leuven i Belgien.

Han skrev många skrifter på det filologisk-pedagogiska området, bland annat:
* Adagio – 1500 (ordstäv)
* Enchiridion militis christiani – 1502
* De contemtu mundi - 1509
* Encomium moriae - 1509 (Dårskapens lov)
* De duplici rerum ac verborum copia – 1512
* De ratione studii et instituendi pueros commentarius
* Parabolarum liber – 1514
* De octo partium orationis constructione – 1515
* Antibarbarorum liber – 1518
* Colloquia jamiliaria - 1518 (Förtroliga samtal)

Erasmus målad av Hans Holbein d.y.I de två sistnämnda skrifterna går han till angrepp över sin tids alla svagheter - särskilt på det kyrkliga området. I satiren "dårskapens lov" driver han med både kyrkan och världsliga händelser. Han översatte också flera verk till grekiska, bland annat Nya testamentet som publicerades 1516 - han ville att alla skulle läsa den. För att själv kunna övervaka att skrifterna trycktes på rätt sätt bosatte han sig 1521 i Basel. Ungefär från samma tid ändrade han ståndpunkt i de kyrkliga frågorna. Från början stödde han Martin Luther, som - tillsammans med honom själv - setts som den reformatoriska rörelsens egentliga grundare och ledare, men samtidigt som reformationen bredde ut sig, drog Erasmus sig tillbaka. Erasmus och Luther hamnade snart i häftiga meningsstrider med varandra. Erasmus menade att människan hade en fri vilja i förhållande till Gud, något som Luther bestred. Erasmus ville gå långsamt fram och begränsa reformationen till de lärda. Luther ville istället gå snabbare fram och tyckte att reformationen skulle omfatta alla, inte bara de lärda. Det blev ganska stora konflikter mellan de två herrarna. Erasmus gav ut skriften Om den fria viljan (1524) som Luther besvarade med skriften Om den trälbundna viljan (1525).
Erasmus dog i Basel, Schweiz, den 11 eller 12 juli 1536, 69 år gammal. Hans sista ord lär ha varit: "Käre Gud!". Bilden av Erasmus är målad av Hans Holbein d.y. år 1523.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2005-08-06 | Uppdaterad 2005-08-06