Johannes Kepler

Titel:
Astronom, matematiker och fysiker
Levde:
1571 - 1630 (59 år)
Johannes Kepler

Historia:

Johannes Kepler föddes den 27 december 1571 i Weil der Stadt i Württemberg, Tyskland. Kepler tillbringade sina första barndomsår under ogynnsamma förhållande då hans far var anställd som soldat i olika fältherrars tjänst och på det viset förde ett kringflackande liv - hans mor följde också med fadern. Modern hade rykte om sig att vara involverad i häxkrafter. Kepler uppfostrades därför långa tider hos sin farfar. Dessutom sägs det att Kepler var för tidigt född och var klen och ofta mycket sjuk som barn.

Tretton år gammal blev Kepler lärjunge vid klosterskolan i Adelsberg, men flyttades därifrån till skolan i Maulbronn, Tyskland, där han började studera astronomi och matematik. 1589 blev han student i universitetsstaden Tübingen, Tyskland, där han bland annat fick undervisning av astronomen Michael Maestlin (1550-1631). Tjugo år gammal (1591) blev han filosofimagister. Hans tanke var att bli teolog men den nya kopernikanska läran drog honom oemotståndligt mot de matematiska vetenskaperna. Redan vid tjugotre års ålder (1594) blev han professor i "matematik och moral" vid gymnasiet i Graz, Österrike. Under sin vistelse i Graz sysselsatte han sig även med astrologi, och under åren 1595-1599 gav han där ut en kalender där han enligt tidens sed förde in astrologiska förutsägelser. Dessa spådomar slog lyckligtvis in vilket medförde att han fick rykte om sig att även vara en duktig astrolog. På grund av de religiösa oroligheterna i Graz lämnade han dock snart denna plats. 1596 kom Keplers första bok ut som hette Prodromus dissertationum cosmographicarum (Det kosmografiska mysteriet), där han gör ett försök att förklara sfärerna för Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter och Saturnus. Han tillverkade även en typ av teleskopen för att ha som hjälp i sina studier.

År 1600 utsågs han av Tycho Brahe till dennes medhjälpare vid de astronomiska arbetena i Prag. Av Brahe fick han i uppgift att beräkna Mars bana med hjälp av Brahes tidigare observationer. Det tog honom åtta år att göra detta och resultatet gav han ut 1609 i skriften Den nya astronomin. Efter Brahes död 1601 blev Kepler hans efterträdare som kejserlig hovmatematiker. Fyra år tidigare, år 1597, hade han gift sig med Barbara Müller (-1612) som han fick minst tre barn med, Susanna 1602, Friedrich 1604-1611 och Ludwig 1607-1663. När hans fru Barbara dog 1612, antog han en inbjudan om att bli professor på gymnasiet i Linz, Österrike. Även där förekom det dock religiösa strider och svåra ekonomiska förhållanden. Där träffade han emellertid Susanna Reuttinger som han gifte sig med och de fick med tiden sex barn tillsammans. 1626 flyttade han ifrån Linz till Ulm, Tyskland.

Redan i unga år hade Kepler blivit fast övertygad om att planeternas rörelser var underkastade bestämda lagar så att man på ren matematisk väg kunde räkna ut dessa. Med Keplers numeriska lagar kunde astronomer senare göra 10 gånger mer korrekta prognoser än tidigare. När sedan Isaac Newton flera årtionden senare (1687) publicerade sin gravitationslag Principia - och utifrån den teoretiskt förklarat Keplers lagar - började flera förstå att det var jorden som rörde sig kring solen och inte tvärtom.

För övrigt sysslade Kepler med teorin om ljusets brytning vid övergången mellan olika media, och han verkade ha haft kännedom om - eller i varje fall en aning om den - allmänna gravitationen, om tillvaron av ett fast plan i världsrymden, samt även funderat på det här med ebb och flod. Kepler dog den 15 november 1630 i Regensburg i Tyskland, 58 år och 10 månader gammal.

Källor

Inlagd 2005-08-22 | Uppdaterad 2017-12-01