Kristian X av Danmark

Titel:
Isländsk kung 1912-1944 (32 år) - Dansk kung 1912-1947 (35 år)
Levde:
1870 - 1947 (76 år)
Kristian X

Historia:

Kristian X (Oldenburg-Glücksburg) (i Danmark kallad Christian X) föddes den 26 september 1870 i Danmark som son till den danske kronprinsen Fredrik (27) och Louise Bernadotte (18).

Det sägs att Kristian var en allvarsam, pliktuppfyllande och myndig officerstyp, som med sin militära framtoning påminde mycket om sin farfar, Kristian IX. Nitton år gammal (1889) blev han student, vilket var första gången för en dansk kung. Därefter fick han officersutbildning i livgardet, och därpå tjänstgjorde han vid olika regementen. Tjugoåtta år gammal (1898) gifte han sig i Cannes, med Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin (18), som var dotter till storhertig Fridrich Franz III och storfurstinnan Anastasia Mikhailovna av Ryssland. Med henne fick han sönerna:
1) Fredrik IX 1899-1972
2) Knud 1900-1976

Trettisex år gammal (1906) blev Kristian dansk kronprins då hans far, Fredrik, blev kung med namn Fredrik VIII. Två år senare utnämndes Kristian till generalmajor. I maj 1912 dog hans far efter endast sex år på tronen, och Kristian blev kung vid 42 års ålder. Två år senare, år 1914, bröt första världskriget ut och han deltog då i det så kallade Trekungamötet i Malmö den 18-19 december 1914. Deltog gjorde, förutom han själv, den norske kungen, Haakon VII (som även var hans bror) och den svenske kungen Gustav V. Tillsammans med sina ministrar diskuterade de krigsläget och beslutade att föra en nordisk neutralitetspolitik. Han lyckades också att hålla Danmark utanför kriget. Då den nya grundlagen 1915 kom, som gav kvinnorna rösträtt, samlade det "danska kvinnoförbundet" ihop 20 000 deltagare och marscherade upp till kungen för att tacka honom. Han skall då ha sagt: "På ett ställe kan kvinnorna inte avvaras, och det är i hemmet. Där kan kvinnans inflytande inte ersättas, för genom barnets kärlek till hemmet väcks också kärleken till vårt gemensamma hem, Danmark".

Eftersom första världskriget slutade med ett tyskt nederlag, uppstod möjligheten att förena Schleswig (Sönderjylland) med Danmark igen. Kristian önskade att gränsen skulle gå vid Slien men efter en folkomröstning 1920 kom det fram att många av dem som då bodde i Tyskland ville fortsätta att vara tyskar. Det blev en massa bråk i riksdagen och till slut splittrades den. Kristian utnämnde då en ny regering under ledning av sin egen advokat, Otto Liebe (1860-1929). Detta ansågs av många vara mot grundlagen och därför gick fackförbundet (LO) ut i generalstrejk. Andra grupper ville ha bort monarkin och krävde att republik skulle införas istället. Till slut fick Kristian ge upp och han avskedade Liebe. Allt detta gjorde att Kristian blev ganska så impopulär ett tag, men det glömdes bort så småningom – som exempel kan nämnas under den tyska ockupationen 1940-1945, då han gjorde dagliga ridturer genom Köpenhamn och öppet hånade och smädade Hitler. Kristian dog på grund av skadorna efter en ridolycka, den 20 april 1947. Han blev 76 år gammal. Nästa att ta över den danska tronen var hans son Fredrik IX (1899-1972).

Källor

Inlagd 2005-08-27 | Uppdaterad 2017-12-01