Johan Turesson (Tre Rosor)

Titel:
Riksråd och riddare
Levde:
149(0) - 1556
Bild saknas!

Historia:

Johan Turesson (Tre Rosor) föddes på 1490-talet som son till Ture Jönsson (Tre Rosor) och Anna Johansdotter (Vasa).

Johan trädde tidigt in i krigstjänst hos den tysk-romerska kejsaren, Maximilian I (1459-1519) och blev av honom även slagen till riddare. 1524 var han tillbaka i Sverige, där han fortsatte som riddare i sju år. Därefter blev han av sin släkting, Gustav Vasa, använd i offentliga uppdrag. Till exempel så sändes han 1525 av kungen till Danmark och Lübeck för att förhandla rörande Sören Norby. Vid Gustavs kröning 1528, blev Johan slagen till riddare, och samma år inkallades han i rådet. Kort därefter deltog han tillsammans med kungen och några andra svenska herrar, i ett möte i Lödöse med danskarna om den slutliga uppgörelsen rörande Gotland. Johan fortsatte att vara Gustav Vasa och hans sak trogen, trots att hans far och även bror, Uppsaladomprosten Göran Turessons höll på med upproriska konspirationer mot kungen. Gustav Vasa uttryckte tacksamhet till Johan på grund av detta, vilket han skrev i ett brev den 1 april 1529, där det bland annat står:
"Hvar ock eder fader eller någon annan eder vän något obestånd eller oråd företaga emot oss, skola vi dock aldrig det uppå eder till sinne draga".

Beviset på kungens förtroende fick han dessutom 1529 då han insattes i den rättsordning som skulle döma faderns medbrottslingar. Kungen skänkte honom även en del av de gods som hans far och bror återlämnat till kronan. I striderna mot Lübeckarna under den så kallade Grevefejden var han den högste befälhavaren i Halland. Även under Dackefejden 1542—43 visade han prov på krigisk duglighet. Mellan åren 1530-1547 var han hövitsman på Nyköpingshus, och 1540-1544 även kungens regementsråd.

I sin ungdom var Johan förlovad med fröken Karin Roos (till Hjelmsäter), som det uppges att han hade en son med. Förbindelsen föll dock inte hans far, Ture Jönsson, i smaken. Ture ville att sonen skulle gifta sig med någon som kunde bli honom själv till stöd och nytta vid hans planer mot kungen. På sin fars uppmaning anmälde sig därför Johan sig som friare till Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), som var änka efter Sten Sture d.y. Flera försökte dock vinna hennes hjärta, bland annat Sören Norby, men det blev tillslut ändå Johan som vann hennes tycke, och de gifte sig 1527. Allt hade hittills gått som Ture, Johans far, räknat ut. Dock blev det inte som han tänkt sig efter giftermålet. Gustav Vasa, stödde på alla sätt föreningen mellan Johan och Kristina, (som för övrigt var moster till Gustav Vasa), och till gengäld fick han deras totala lojalitet och osvikliga trohet för livet. Johan dog 1556.

Källor

Inlagd 2005-10-21 | Uppdaterad 2005-10-21