André Oscar Wallenberg

Titel:
Bankman, politiker, publicist. Grundade Stockholms Enskilda Bank
Levde:
1816 - 1886 (69 år)
André Oscar Wallenberg

Historia:

André Oscar Wallenberg föddes den 19 november 1816 i Linköping som son till biskop Markus Wallenberg (1774-1833) och Anna Laurentia (Laura) Barfoth (1783-1862).

Wallenberg studerade i Linköpings trivialskola och gymnasium åren 1825-1832. Som jungman gjorde han sistnämnda år en resa till Västindien och blev efter återkomsten sjökadett och tog därefter sjöofficersexamen i Karlskrona vid nitton års ålder (1835). Därefter tjänstgjorde han några år som matros på nordamerikanska kofferdifartyg och 1837 blev han officer i svenska flottan. Fyra år senare följde han med "Oxehufvudska expeditionen" som förste styrman. Målet var "La Platastaterna" (Argentina, Uruguay och Paraguay) men eftersom expeditionen var illa ledd lämnade han den redan i Lissabon. Han tillbringade sedan ett år i Spanien och Frankrike där han tog språkstudier i Grenoble samtidigt som han studerade juridik, och en längre tid uppehöll han sig i Brest för att studera deras örlogsvarv och verkstäder.

Åren 1846-1847 var Wallenberg kapten på Sveriges första propellerbåt som kallades för Linköping. Åren därefter var han i svensk örlogstjänst och 1849 tjänstgjorde han i danska flottan under blockaden av tyska kusterna. 1850 blev han chef för ett båtmanskompani i Sundsvall, där han också mantalsskrev sig. Året därpå (1851) tog han avsked från flottan för att ägna sig helt åt affärerna istället och han blev även borgare för att kunna bli valbar till riksdagsman. Fastän han var mantalsskriven i Sundsvall bodde han mest i Stockholm, och vid 39 års ålder (1855) flyttade han till Stockholm permanent. Wallenberg kom att bli en banbrytare inom den svenska bankvärlden. Det sägs att när han var i Amerika under den stora bankkraschen 1837 skall ha sagt att han ville bli bankman eftersom han där "lärde huru banker icke böra skötas". Redan 1852 försökte han bilda en filialbank i Stockholm men fick inte tillåtelse till detta "på grund av riksbankens närhet".

WallenbergWallenberg medverkade några år senare (1855) till att inrätta filialbanker i Hudiksvall och Sundsvall där han blev sistnämnda banks första chef. Framgången av de norrländska företagen ledde honom att söka större fält för sin verksamhet och därför grundade han 1856 Stockholms enskilda bank - som kom att bli Stockholms första privata bank och dessutom basen för Wallenbergs snabba ekonomiska uppsving - liksom för hans politiska och sociala karriär. Redan från starten erbjöd banken sina kunder nyheten att använda sig av fastställda räntor och olika uppsägningstider för in- och utlåningen. Wallenberg var också den första i landet som införde postväxeln som inlösbart betalningsmedel vilket förenklade betalningarna inom hela landet. Dessutom var han den första att anställa kvinnlig personal i sin bank. Han kämpade också för att ogifta kvinnor skulle bli myndighetsförklarade när de fyllde 21 år och att de själva skulle få disponera över sin egendom. Dessutom infördes metersystemet mycket tack vare honom.

Wallenberg gifte sig första gången 38 år gammal (1854) med Catharina Wilhelmina Andersson (1826-1855) som då var 28, och de fick sonen:
1) Anders Wilhelm Wallenberg (1855-1910).
Hon dog dock redan året därpå, möjligen i barnsäng när sonen föddes?

Hans andra giftermålet var år 1861 med Anna Eleonora Charlotta von Sydow (1838-1910) som han fick fem söner med:
2) Gustaf Oscar Wallenberg (1863-1937)
3) Marcus Laurentius Wallenberg (1864-1943)
4) Jakob Oscar Wallenberg (1872-1939)
5) Axel Fingal Wallenberg (1874-1963)
6) Victor Henry Wallenberg (1875-1970)

Jag har bara listat en del av alla de barn Wallenberg fick. Han blev far till 20 barn och grundade en hel dynasti. Wallenberg dog i Stockholm den 12 januari 1886, 69 år gammal.

Källor
Inlagd 2005-11-27 | Uppdaterad 2005-11-27