Sebastian von Otter

Titel:
Konspiratör - en av Anjalamännen
Levde:
1737 - 1805 (68 år)
Bild saknas!

Historia:

Sebastian von Otter föddes den 11 januari 1737 som son till generalmajor Carl von Otter och Katarina Tham.

Redan vid femton års ålder blev Otter förare vid sin fars regemente (Skaraborgs), där han 1753 avancerade till fänrik, 1759 till löjtnant, 1766 till kapten och 1774 till major. Fyrtiotre år gammal (1780) förflyttades han till Hälsinge regemente där han blev överstelöjtnant och 1782 till Björneborgs regemente som överste.

Vid Gustav III:s ryska krig 1788 tillhörde Otter en av de missnöjda officerarna och försökte vid Husula hindra arméns marsch mot Fredrikshamn. Han lyckades också få general Armfelt att sända en beskickning till den ryska kejsarinnan Katarina II och var mycket verksam att samla underskrifter inom sitt regemente till Anjalaförbundet. Sedan hären mot slutet av året dragit i vinterkvarter, fängslades Otter i början av 1789 och sändes till Stockholm för rannsakning, som 1790 slöt med att han dömdes att mista liv, ära och gods. Han blev emellertid på avrättningsplatsen benådad och fick tillåtelse att under lindrig bevakning vistas hos släktingar i Växjö. Året därpå fick han fullständig frihet att välja sin vistelseort själv.

Otter beskrivs som en hederlig och välmenande - men svag och lättledd man, och var därför lätt att behärska av starkare viljor. Han gifte sig 1764 med Maria Margareta Hierta. Otter dog den 14 mars 1805 i Sannum, Västergötland, 68 år gammal.

Källor

Inlagd 2006-01-23 | Uppdaterad 2017-10-10