Gustaf Mauritz ArmfeltLevde: 1757 - 1814  (57 år)
Titel:    Ledamot, generalguvernör över Finland, överståthållare i Stockholm

Gustaf Mauritz Armfelt
 Gustaf Mauritz Armfelt föddes 31 mars 1757 på Juuva kaptensboställe i st. Mårtens socken i Finland som son till generalmajor Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wennerstedt. Han var sonson son till 
 Carl Gustaf Armfeldt.

Han blev officer vid Livgardet men efter en duell lämnade han Sverige. 1780 sökte han upp Gustav III, och efter detta möte blev han kungens gunstling. Han överöstes med titlar, bla. blev han direktör för Kungliga teatern, medlem av Svenska akademien, generalmajor och serafimerriddare. 1790 ledde han också förhandlingarna med Ryssland i Värälä.

Då Gustav III låg på sin dödsbädd förordnade han Armfelt till medlem i förmyndarregeringen och till överståthållare i Stockholm. Detta sågs inte med blida ögon på Armfelts fiender. Efter att kungen var död blev han emellertid utnämnd till generallöjtnant, men i samma veva blev han tvungen att ta permission och resa utomlands. Han reste till Aachen för att sköta sin hälsa, och när han var där fick han besked om att han blivit avskedad som överståthållare, och skulle bege sig till Neapel som svensk minister istället.

Armfelt trodde att Reuterholm och förmyndarstyrelsen hade fientliga avsikter mot den nya unga kungen Gustav IV Adolf, så han gjorde upp en plan, att om det var nödvändigt skulle han störta den bestående regeringen. Han skrev om detta hem om till sina vänner i Sverige, och dessa brev hittade hans fiender och han blev därmed ställd inför rätta, och personer sändes ner till Neapel för att gripa honom men han hade av sina vänner i Sverige blivit varnad och han rymde då till Ryssland.

År 1794 var det rättegång, och han dömdes till att mista liv, ära och gods, och hans namn spikades upp på skampålen i alla svenska städer. Hans älskarinna Magdalena Rudenschöld som hade brevväxlat med honom, dömdes först till döden, men detta ändrades till schavottering och spinnhus på Långholmen. 1799 drogs dödsdomen tillbaka och karriären kunde sätta ny fart - bland annat blev han sändebud i Wien och befälhavare i Pommern. 1813 (56 år gammal) utnämndes han av Karl XIII till excellens och följande året till president i krigskollegium. Han kom dock inte överrens med rådet och fruktade att bli arresterad, så natten till den 31 mars 1811 inställde han sig vid den ryske ministern i Stockholm och svor den ryske monarkens trohetsed och följande dag fick han befallning att lämna landet.
I Ryssland togs han emot av kejsar Alexander I och utnämndes till ordförande för finska ärendens beredning och för andra gången till kansler för akademien i Åbo. I Finland blev han också t.f generalguvernör över Finland, samt greve i finska riddarhuset.

Armfelt var gift med Hedvig Ulrika De la Gardie som han fick åtta barn med. Han hade också ett antal barn med några olika älskarinnor. Han dog efter nio månaders sjukdom på lustslottet Tsarskoje-Selo i St. Petersburg den 19 augusti 1814, 57 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2005-07-31